Poděkování a pochvaly pacientů

Klatovská nemocnice dostává průběžně od řady svých pacientů poděkování za péči a léčbu. Dovolte nám se některými pochvalnými dopisy pochlubit a opětovně jejich autorům poděkovat. Každé podobné sdělení, že jsme svoji práci odvedli dobře, nejen potěší, ale také motivuje, abychom ve své činnosti nepolevovali a kvalitní práci odváděli i nadále.

Pokud chcete našemu týmu lékařů, sester a dalších pracovníků nemocnice vyjádřit vděk za dobře odvedenou práci či příjemné vystupování, využijte možnosti poslat děkovný vzkaz pro ošetřující personál prostřednictvím kontaktního formuláře (na konci stránky). Mimo verbální poděkování je rovněž možné podpořit naši nemocnici či konkrétní oddělení sponzorským darem.

Použité zktratky: CHIR - chirurgie; PED - pediatrie/dětské; INT - interna; PSY - psychiatrie; ORT - ortopedie; ARO - Anestezio-resuscitační odd.; TRN - plicní; NEUR - neurologie; JIP - jednotka intenzivní péče; DIP - dlouhodobá intenzivní péče; DIOP - dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče; LNP/ONP - lůžka / odd. následné péče; SOC - sociální lůžka; OCN - oční; GYN - gynekologicko-porodnické oddělení; DIAL - dialyzační pracoviště; NM - oddělení nukleární medicíny; RHB - rehabilitace; NEM - nemocnice; RED - ředitelství; RDG - radiodiagnostické oddělení; ORL - ušní-nosní-krční oddělení; COS - centrální operační sály; OKL - Oddělení klinických laboratoří; DP - duchovní péče; REC - recepce; OLV - oddělení léčebné výživy; PKM - pracoviště kostního metabolismu; IMUN-ALERG - imunologicko-alergologické pracoviště

Údaje vedoucí k identifikaci odesílatelů jsou v dopisech a mailech zakryty z důvodu ochrany osobních dat.

2024

2023

2022

2021

2020


Pošlete ošetřujícím poděkování nebo pochvalu. Rádi vzkaz předáme 

* Povinná položka

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.