Poskytování spirituální péče

Pro duševní zklidnění a ztišení, pro modlitbu, relaxaci, rozjímání je všem pacientům, jejich rodinám a  blízkým, všem návštěvníkům, personálu, pozůstalým k dispozici meditační místnost / nemocniční kaple. Klatovská nemocnice rovněž nabízí spirituální službu jako součást ošetřovatelské péče a pomoc nemocničního duchovního, který je zároveň průvodcem pro pozůstalé.

Meditační místnost

Meditační místnost se nachází v 6. podlaží hlavní budovy nemocnice. Otevřena je ve všední dny od 8 do 16:30. Slouží všem pro relaxaci, uklidnění, ztišení, rozjímání, modlitbu nebo i bohoslužbu. Každé úterý od 17 hodin se zde koná biblická hodina.

Nemocniční duchovní

Nemocniční duchovní Klatovské nemocnice ThMgr. Martin Marcinko je členem Asociace nemocničních kaplanů a při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních (www.nemocnicnikaplan.cz). Jím nabízené služby a pomoc jsou popsány níže.

marcinko

ThMgr. Martin Marcinko

nemocniční duchovní (kaplan)

+420 777 363 017
+420 376 335 600
duchovni@klatovy.nemocnicepk.cz

      

2015085831-medit1


Služba nemocničního duchovního je určena ...

pacientům, ...

příbuzným, ...

a personálu, ...


Co nabízí duchovní?

Duchovní je k dispozici a ochoten Vás provázet rozhovorem, nasloucháním, modlitbou a svou přítomností v těžkých životních situacích.

Jeho účast a poradenství pomáhá ...


Propuštění z nemocnice

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.