Práva pacientů a etické kodexy

Práva a povinnosti pacientů je oblast zdravotnictví, která si zaslouží velkou pozornost. Každý z nás se může někdy dostat do pozice pacienta a v takové situaci je užitečné být si vědom svých práv a povinností, jež jsou s touto pozicí spjaty. 

Poskytování zdravotní péče je upraveno právními předpisy, které stanoví konkrétní práva a povinnosti jak poskytovatelům zdravotních služeb (lékaři, všeobecné sestry a další nelékařský personál), tak i pacientovi. Tato práva a povinnosti nalezneme v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Takto zakotvených práv se lze poté právními prostředky domáhat, stejně tak lze uložené povinnosti vymáhat. Pacientských práv a povinností se konkrétně týká ustanovení § 28 a násl. zmiňovaného zákona  o zdravotních službách.

Etické kodexy a další normy, kterými se řídí 
a respektují je pracovníci nemocnice

péče

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.