Odběrové místnosti

Provádí odběr vzorků pro laboratorní vyšetření, která zpracovává oddělení klinických laboratoří. Vyšetření mohou indikovat, jak lékaři nemocnice, tak i mimo nemocnici.

personál sestry oddělení klinických laboratoří
telefon 376 335 880
provozní doba odběrové místnosti pondělí až pátek 7:00 - 14:00

 Odběrová místnost se nachází v budově č.5 (nad starým vjezdem do areálu nemocnice)

Plánek nemocnice

Provádí odběry dárců plazmy. Bližší info a rezervace ve stránce Barometr plazmy.

personál tým pracoviště transfuzní služby
telefon 800 292 700
začátky odběrů pondělí až pátek 7:30, 9:00; 10:30, 13:00 (nutná rezervace termínu) 
pátek také v 6:00 (nutná rezervace termínu)

Odběrová místnost se nachází v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Plánek nemocnice

Provádí odběry dárců krve. Bližší info ve stránce Barometr krve.

personál tým pracoviště transfuzní služby
telefon 800 292 700
provozní doba pondělí a střdeda až pátek 6:30 - 11:30
úterý odběry výjezdovým způsobem  

Odběrová místnost se nachází v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Plánek nemocnice

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.