Pediatrické ambulance

Do konce nouzového stavu nejsou v provozu odborné ambulance dětského odd.

Pracoviště zajišťuje pediatrickou péči pro děti a dorost. Je hlavně příjmovým pracovištěm na lůžkovou část dětského oddělení. Ambulance nemá charakter ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - pacienty neregistruje, nedispenzarizuje, ani neposkytuje standardní preventivní péči.

lékaři provoz zajišťují lékaři dětského oddělení
vedoucí sestra ambulance Miloslava Bulínová
telefon 376 335 109
ordinační doba pondělí až pátek 7:00 - 15:30

Mimo uvedenou dobu slouží ambulance jako Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost s regulačním poplatkem. 

Nefrologická dětská ambulance dočasně mimo provoz z důvodu MD lékařky

Ordinace sleduje dětské pacienty s onemocněním ledvin a močových cest. Věnuje se péči o pacienty s enurezou.

lékař MUDr. Denisa Holá
sestra Dana Vítková
telefon 376 335 117
ordinační doba úterý 8:00 - 11:00

Ordinace se věnuje sledování dětí s rizikovou porodní a poporodní anamnézou. Sleduje vývoj v průběhu prvního roku života, spolupracuje s dětským neurologem, sonografistou či rehabilitačním lékařem.

sestry Dana Vítková, Jana Štruncová
telefon 376 335 117, 376 335 110 (SONO CNS)
ordinační doba a lékaři pondělí 8:00 - 11:00 (MUDr. Kamila Pečenková)
čtvrtek (SONO CNS) 8:00 - 10:00 (MUDr. Barbora Burešová)

Ordinace zajišťuje péči o dětské pacienty s vrozenými srdečními vadami. Sleduje děti s poruchami srdečního rytmu, vyšetřuje a léčí pacienty s hypertenzí. Pracoviště má k dispozici 24hodinovou monitoraci EKG a krevního tlaku. Provádí echokardiografickou diagnostiku srdce.

lékař prim. doc. MUDr. Štěpán Kutílek CsC.
sestra Dana Vítková
telefon 376 335 110
ordinační doba

úterý 8:00 - 13:00

1x středa v měsíci MUDr. Jan Kylian (13:30 - 16:00)

Ordinace zajišťuje komplexní diagnostiku a léčbu dětských pacientů s chorobami štítné žlázy, poruchami růstu a chorobami dalších endokrinních orgánů, věnuje se léčbě dětské obezity. Péče je zajišťována také diabetikům 1. typu. 

lékař MUDr. Martina Vracovská
sestra Dana Vítková
telefon 376 335 110
ordinační doba pátek  8:00 - 11:00 

Ordinace se věnuje dětem s onemocněním skeletu a poruchami kalcio-fosfátového metabolismu. Poradna úzce spolupracuje s osteologickým pracovištěm nemocnice, má k dispozici přístroj k měření kostní hustoty metodou DXA (s pediatrickým softwarem) a kvalitní laboratorní zázemí.

lékař Doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc.
telefon 376 335 109 (jen na objednání)
ordinační doba pátek 8:30 - 11:00

Provoz ambulance zajišťuje neurologické oddělení. 

lékař MUDr. Jiřina Kaňáková
sestra Kateřina Kubešová
telefon 376 335 157
ordinační doba pondělí, úterý a pátek  8:00 - 12:00

Provoz ambulance zajišťuje ortopedické odd.

telefonické objednávky pondělí až pátek 8:00 - 11:30 na čísle 376 335 150
sestra Mgr. Stanislava Matějková 
telefon ordinace 376 335 117
ordinační doba a lékaři úterý 12:00 - 15:00 
čtvrtek 12:00 - 15:00 
lékař MUDr. Hana Hrachová
sestra Dana Vítková
telefon 376 335 117
ordinační doba středa 8:00 - 11:00 

Provoz ordinace zajišťuje oční oddělení.

personál MUDr. Čížková, MUDr. Přerostová 
sestra Milada Černá
telefon 376 335 711
ordinační doba úterý 13:00 - 15:00 (ortoptika)
čtvrtek 8:00 - 15:00
sestra Dana Vítková
telefon 376 335 117, ...109
ordinační doba pondělí 11:00 - 14:00 středa 12:00 - 14:00

Většina pediatrických ambulancí včetně pohotovosti se nachází v 1. podlaží hlavní budovy v jižním křídle (vlevo od hlavního vchodu). Vstup na ambulance je možný i vedlejším vchodem z čela jižního křídla. Dětská neurologická ambulance se nachází rovněž v 1. podlaží hlavní budovy ovšem ve východním křídle.

Plánek nemocnice

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.