Anesteziologicko-resuscitační odd. / ARO

Péče

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zahrnuje část resuscitační a anesteziologickou.

Resuscitační část zajišťuje urgentní příjem pacientů (Emergency) ve stavech ohrožujících život a obsluhuje pět monitorovaných resuscitačních lůžek.

Anesteziologická část zajišťuje anesteziologické služby v prostoru operačních sálů a ambulanci provádějící vyšetření před anestezií.

Urgentní příjmová ambulance / Emergency

 • ambulantní ošetření pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické či chirurgické povahy, popř. intoxikací
 • základní zajištění vitálních funkcí a jejich monitorace, provádí se diferenciálně diagnostická rozvaha
 • invazivní zákroky nutné k diagnostice a terapii , přímá návaznost na RTG , CT a MRI diagnostiku.
 • základním vybavením je transportní lůžko s anesteziologickým přístrojem, transportním monitorem a ventilátorem, defibrilátor, kardiostimulátor aj.

Resuscitační lůžka 

 • místnost pro vyšetření a invazivní zajištění pacienta, monitorovací centrála, pět monitorovaných resuscitačních lůžek umístěných v samostatných boxech vybavených ventilátory s možností zástupové ventilace včetně odvykacích režimů, možnost eliminačních metodik CVVHD, CVVHDF, kardiostimulace, ECHO u lůžka, transportní RTG přístroj.
 • hospitalizace a léčba pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické a chirurgické povahy, intoxikací, pooperačních stavů vyžadujících podporu vitálních funkcí.
 • hospitalizace pacientů po závažných neurochirurgických a kardiochirurgických výkonech provedených na vyšším pracovišti s obtížným pooperačním průběhem, hospitalizace polytraumat po primárním zajištění v traumacentru.
 • konziliární činnost u hospitalizovaných pacientů na jiných odděleních (KPR, péče o tracheostomované pacienty,zajištění periferních a centrálních žilních vstupů,dialyzačních vstupů).

2013163149-aro-2

Anesteziologická část

 • Spektrum pacientů: dospělí a děti od 1 roku věku všech rizikových skupin ASA
 • kompletní anesteziologické služby v prostorech centrálních operačních sálů včetně sekčního sálu na porodnici a samostatných sálů ( boxy na porodnici, zákrokový sálek na gynekologii, oční sál), dále na CT pracovišti
 • plánované i akutní anestezie celkové, kombinované a regionální (subarachnoidální, epidurální, kont. epidurální, periferní bloky) pro obory chirurgie (laparoskopie, klasická chirurgie, cévní chirurgie), traumatologie, urologie
 • ortopedie (endoprotezy-koleno, kyčel, rameno, artroskopie), gynekologie a porodnictví (klasické výkony, laparoskopie, HSK, TVT pásky, císařské řezy, poporodní krvácení a revize, malé gynekologické zákroky), ORL (adenotomie, tonsilektomie, DTKG, FESS, revize dutin, extirpace, septoplastiky), oční odd. (katarakty, strabismy, úrazy),
 • analgosedace a anesteziologický dohled na CT pracovišti, anestezie při kardioverzi, porodnická analgezie, vedení pooperační analgezie metodou kontinuální epidurální analgezie zejména u chirurgických a ortopedických pacientů

Tým

Vedení

Gredova

MUDr. Miriam Gredová
primář

376 335 359

miriam.gredova@klatovy.
nemocnicepk.cz

žena

Marie Šafrová
vrchní sestra

376 335 246

marie.safrova@klatovy.
nemocnicepk.cz

Lékaři

MUDr. Vladimír Vališ - zástupce primáře, vedoucí lékař centrálních operačních sálů

MUDr. Radek Pelnář

MUDr. Jan Kovářík

MUDr. Tomáš Simota

MUDr. Jiří Neumann

MUDr. Jana Taušová

MUDr. Eva Kudrnovská

MUDr. Radka Nosková

MUDr. Petra Macourková

MUDr. Dana Ulrichová

MUDr. Ali Dabbah

MUDr. Zuzana Nehodová

MUDr. Zuzana Cariková - externista

MUDr. Jakub Cimický - externista

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry a sanitáři ARO. 


Kontakt

oddělení, sledování 376 335 247, ...248
primář 376 335 359 miriam.gredova@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 246 marie.safrova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 358, ...359
anesteziologická ambulance 376 335 704
operační sály ARO 376 335 346

Oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení se nachází v hlavní budově nemocnice. Lůžková část je ve 2. podlaží ve východním křídle, kde je celý trakt intenzivní péče (včetně MJIP).

Urgentní příjem je v 1. podlaží hlavní budovy v severní části monobloku.

Operační a zákrokové sály se nacházejí v 1. a 3. podlaží a v 5. podlaží na gynekologii a porodnici.

Anesteziologická ambulance je umístěna v 1. podzemním podlaží (suterénu). 

Plánek nemocnice

2013163200-aro-5

Ambulance

Provádí konziliární činnost a vyšetření před celkovou anestezií se zhodnocením rizika dle kriterií ASA. 

Anesteziologická ambulance


Návštěvy

Na oddělení ARO závisí doba návštěv na zdravotním stavu pacientů a je třeba ji konzultovat se zdravotním personálem. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 376 335 247/248. 


Podpora

V rámci nemocnice má oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště.

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti.


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.