Anesteziologicko-resuscitační odd. / ARO

Péče

Anesteziologicko-resuscitační oddělení zahrnuje část resuscitační a anesteziologickou.

Resuscitační část zajišťuje urgentní příjem pacientů (Emergency) ve stavech ohrožujících život a obsluhuje pět monitorovaných resuscitačních lůžek.

Anesteziologická část zajišťuje anesteziologické služby v prostoru operačních sálů a ambulanci provádějící vyšetření před anestezií.

Urgentní příjmová ambulance / Emergency

 • ambulantní ošetření pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické či chirurgické povahy, popř. intoxikací
 • základní zajištění vitálních funkcí a jejich monitorace, provádí se diferenciálně diagnostická rozvaha
 • invazivní zákroky nutné k diagnostice a terapii , přímá návaznost na RTG , CT a MRI diagnostiku.
 • základním vybavením je transportní lůžko s anesteziologickým přístrojem, transportním monitorem a ventilátorem, defibrilátor, kardiostimulátor aj.

Resuscitační lůžka 

 • místnost pro vyšetření a invazivní zajištění pacienta, monitorovací centrála, pět monitorovaných resuscitačních lůžek umístěných v samostatných boxech vybavených ventilátory s možností zástupové ventilace včetně odvykacích režimů, možnost eliminačních metodik CVVHD, CVVHDF, kardiostimulace, ECHO u lůžka, transportní RTG přístroj.
 • hospitalizace a léčba pacientů s život ohrožujícím stavem úrazové, interní, neurologické a chirurgické povahy, intoxikací, pooperačních stavů vyžadujících podporu vitálních funkcí.
 • hospitalizace pacientů po závažných neurochirurgických a kardiochirurgických výkonech provedených na vyšším pracovišti s obtížným pooperačním průběhem, hospitalizace polytraumat po primárním zajištění v traumacentru.
 • konziliární činnost u hospitalizovaných pacientů na jiných odděleních (KPR, péče o tracheostomované pacienty,zajištění periferních a centrálních žilních vstupů,dialyzačních vstupů).

2013163149-aro-2

Anesteziologická část

 • Spektrum pacientů: dospělí a děti od 1 roku věku všech rizikových skupin ASA
 • kompletní anesteziologické služby v prostorech centrálních operačních sálů včetně sekčního sálu na porodnici a samostatných sálů ( boxy na porodnici, zákrokový sálek na gynekologii, oční sál), dále na CT pracovišti
 • plánované i akutní anestezie celkové, kombinované a regionální (subarachnoidální, epidurální, kont. epidurální, periferní bloky) pro obory chirurgie (laparoskopie, klasická chirurgie, cévní chirurgie), traumatologie, urologie
 • ortopedie (endoprotezy-koleno, kyčel, rameno, artroskopie), gynekologie a porodnictví (klasické výkony, laparoskopie, HSK, TVT pásky, císařské řezy, poporodní krvácení a revize, malé gynekologické zákroky), ORL (adenotomie, tonsilektomie, DTKG, FESS, revize dutin, extirpace, septoplastiky), oční odd. (katarakty, strabismy, úrazy),
 • analgosedace a anesteziologický dohled na CT pracovišti, anestezie při kardioverzi, porodnická analgezie, vedení pooperační analgezie metodou kontinuální epidurální analgezie zejména u chirurgických a ortopedických pacientů

Tým

Vedení

Gredova

MUDr. Miriam Gredová
primář

376 335 359

miriam.gredova@klatovy.
nemocnicepk.cz

žena

Marie Šafrová
vrchní sestra

376 335 249

marie.safrova@klatovy.
nemocnicepk.cz

Lékaři

 • MUDr. Vladimír Vališ - zástupce primáře, vedoucí lékař centrálních operačních sálů
 • MUDr. Radek Pelnář
 • MUDr. Jan Kovářík
 • MUDr. Tomáš Simota
 • MUDr. Pavel Čejka
 • MUDr. Michaela Tykalová 
 • MUDr. Jiří Neumann
 • MUDr. Jana Taušová
 • MUDr. Eva Kudrnovská
 • MUDr. Radka Nosková
 • MUDr. Petra Macourková
 • MUDr. Magdaléna Drličková
 • MUDr. Dana Ulrichová
 • MUDr. Ali Dabbah
 • MUDr. Zuzana Nehodová
 • MUDr. Kateřina Hamanová
 • MUDr. Zuzana Cariková - externista
 • MUDr. Jakub Cimický - externista

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry a sanitáři ARO. 


Kontakt

oddělení, sledování 376 335 247, ...248
primář 376 335 359 miriam.gredova@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 246 marie.safrova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 358, ...359
anesteziologická ambulance 376 335 704
operační sály ARO 376 335 346

Oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení se nachází v hlavní budově nemocnice. Lůžková část je ve 2. podlaží ve východním křídle, kde je celý trakt intenzivní péče (včetně MJIP).

Urgentní příjem je v 1. podlaží hlavní budovy v severní části monobloku.

Operační a zákrokové sály se nacházejí v 1. a 3. podlaží a v 5. podlaží na gynekologii a porodnici.

Anesteziologická ambulance je umístěna v 1. podzemním podlaží (suterénu). 

Plánek nemocnice

2013163200-aro-5

Ambulance

Provádí konziliární činnost a vyšetření před celkovou anestezií se zhodnocením rizika dle kriterií ASA. 

Anesteziologická ambulance


Návštěvy

Na oddělení ARO závisí doba návštěv na zdravotním stavu pacientů a je třeba ji konzultovat se zdravotním personálem. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 376 335 247/248. 


Podpora

V rámci nemocnice má oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště.

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti.


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.