Multioborová jednotka intenzivní péče / MJIP

Péče

Oddělení zajišťuje komplexní lečebnou intenzivní péči 1. a 2. stupně pro dospělé pacienty interních i chirurgických oborů. jedná se o pacienty, u nichž je ohrožena nebo potenciálně ohrožena jedna či více základních vitálních funkcí, a vyvstává u nich nutnost kontinuální monitorace a léčba postižených vitálních funkcí.

Spektrum poskytované péče

  • monitorování vitálních funkcí invazivním i neinvazivním způsobem
  • oběhová podpora, dočasná kardiostimulace
  • plicní ventilace neinvazivní i invazivní, péče o dýchací cesty
  • diagnostika šokových stavů
  • řešení intenzivní bolesti na hrudi nebo břicha
  • předoperační a pooperační péče
  • umělá výživa
  • intoxikace
  • léčba poruch vnitřního prostředí
  • hrudní drenáž

KN JIP 1

Pacienti chirurgických oborů

V části určené operačním oborům je poskytována komplexní péče pacientům

Pacienti interních oborů

V části interních oborů je poskytována péče pacientům


Tým

Vedení

Pelnář

MUDr. Radek Pelnář
vedoucí lékař

376 335 359

radek.pelnar@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

žena

Marie Šafrová
vrchní sestra

376 335 246

marie.safrova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

MUDr. Aleš Křišťan - zastupující vedoucí lékař, chirurgický ordinář

Nelékařští zdravotníci

MUDr. Jindřich Hronek - ortopedický ordinář (v nepřítomnosti zastupuje MUDr. Daniel Kožiol)

ordináři konkrétních oborů z jiných oddělení 

Na oddělení dále pracuje tým sester (se specializací v intenzivní péči i všeobecné), zdravotničtí záchranáři, zdravotničtí asistenti a sanitáři.


Kontakt

vedoucí lékař 376 335 359, ...256   radek.pelnar@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 255, ...259
vrchní sestra 376 335 246 marie.safrova@klatovy.nemocnicepk.cz
chirurgické sledování - sestry 376 335 251
interní sledování - sestry 376 335 252
ortopedické sledování - sestry 376 335 252
dokumentace (ARO, JIP, NIP, DIOP), fax 376 335 246

Oddělení

Multioborová JIP se nachází v 2. nadzemní podlaží hlavního monobloku, kde je celý trakt intenzivní péče (včetně ARO).

JIP má celkem 11 monitorovaných lůžek, které jsou prostorově rozděleny do pěti boxů dvoulůžkových a jeden jednolůžkový izolační box. Lůžka jsou strukturována na dvě části - operačních oborů a interních oborů.

Chirurgická část slouží pro oddělení chirurgie, gynekologie a ortopedie. Interní část je pro oddělení interní, neurologické a plicní.

Plánek nemocnice

KN JIP 2

Návštěvy

Na oddělení Multioborové JIP závisí doba návštěv na zdravotním stavu pacientů a je třeba ji konzultovat se zdravotním personálem. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 376 335 251/252. 


Podpora

V rámci nemocnice má oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště.

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.