Psychiatrické oddělení

Péče

Psychiatrické oddělení Klatovské nemocnice pečuje o pacienty s rozsáhlým spektrem psychiatrických diagnóz a to ambulatně i na lůžkové části v rámci svých kapacit popř. na lůžkách dalších oddělení.

Spektrum poskytované péče

  • psychiatrická péče o akutní stavy u pacientů s celou škálou psychiatrických diagnóz
  • komplexní péče o pacienty s dg. organických duševních poruch, neurotických a psychotických poruch, poruch osobnosti, reaktivních stavů
  • psychodiagnostika
  • farmakoterapie, fototerapie, pohybová terapie, ošetřovatelská péče
  • psychosociální intervence a sociálně-právní poradenství
  • psychologická péče

Psychologická péče

  • komplexní, cílené a kontrolní psychologické vyšetření pro účely zdravotnické (posouzení aktuálního psychického stavu a psychopatologie) a ostatní účely (vyšetření psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel)
  • různé formy psychoterapie (podpůrná, individuální, s využitím kognitivně behaviorálních a psychodynamických principů, relaxační postupy)
  • konziliární vyšetření na odborných odděleních Klatovské nemocnice (dětské, NIP, MJIP aj.)

Tým

Vedení

Navrátil

MUDr. Jiří Navrátil
primář

376 335 806

jiri.navratil@klatovy.
nemocnicepk.cz

Jehlíková

Leona Jehlíková
vrchní sestra

376 335 807

leona.jehlikova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

MUDr. Radka Krejčiříková

MUDr. Radek Stříbrný

MUDr. Eva Beštová

MUDr. Iveta Šafránková

MUDr. Pavel Sysel

MUDr. Martina Šalandová

Nelékařští zdravotníci

PhDr. Václava Tylová - klinický psycholog

Mgr. Hana Kusáková - klinický psycholog

Mgr. Iva Zezulová - klinický psycholog

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry, sanitáři, sociální pracovnice a další personál psychiatrického oddělení. 


Kontakt

oddělení 376 335 808
primář 376 335 806 jiri.navratil@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 807 leona.jehlikova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 809
sociální pracovnice  376 335 810
ambulance 376 335 970
psycholog 376 335 811

Oddělení

Psychiatrické oddělení (lůžková i ambulantní část) se nachází v budově č. 9 (ve svahu severně nad hlavní budovou nemocnice). Lůžková část je uzavřené koedukované odd. disponující 20 lůžky. 

Plánek nemocnice


Ambulance

Psychiatrické ambulance 


Podpora

V rámci nemocnice má psychiatrické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště. Spolupracuje s klinickými pracovišti a specializovanými léčebnami.  

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.