Modernizace informačního systému Klatovské nemocnice, a.s. je spolufinancována Evropskou unií

Předmětem projektu 26. výzvy INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU je modernizace informačního systému Klatovské nemocnice a.s., která umožní pružně reagovat na vyvíjející se požadavky dané novou legislativou. Tohoto cíle bude dosaženo nasazením nových modulů do stávajícího nemocničního informačního systému, a to věcně i ekonomicky efektivní formou.  Projekt je realizován ve vazbě na strategii Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí a Národní strategii elektronického zdravotnictví.

Hlavním cílem projektu je v souladu se Specifickým cílem 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT rozšíření elektronizace informačního systému Klatovské nemocnice a.s.

Díky projektu došlo k zajištění nových funkcionalit systému pro plnohodnotné vedení elektronické zdravotní dokumentace, elektronického receptu, elektronické neschopenky, ošetřovatelské dokumentace, čí nemocničního přihlašovacího systému. Došlo také k umožnění napojení na ÚZIS a zdravotní pojišťovny či zabezpečení lékového workflow a strukturování medikace.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

EU

   
MMR

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.