Klatovská nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení

Cílem projektu 98. výzvy REACT-EU je posílit připravenost systému nemocnice na pandemickou situaci a potenciální hrozby prostřednictvím rozvoje a modernizace přístrojového vybavení, techniky a souvisejících technologií. Záměrem projektu je posílit zejména oddělení ARO, JIP, RTG, CHIRURGIE, INTERNA, ODDĚLENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ, LABORATOŘE A OPERAČNÍ SÁLY.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií jako reakce Unie na pandemii COVID-19.

IROP ok j

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.