Nemocniční ombudsman - ochránce práv pacientů

Na základě metodického pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR je ve Skupině NPK zřízena pozice nemocničního ombudsmana - ochránce práv pacientů. Ve všech krajem vlastněných nemocnicích včetně Klatovské nemocnice vykováná funkci  MUDr. Stanislava Stupková, MBA

Jedná se o lékařku s dlouholetou praxí a zkušenostmi v nemocničním prostředí včetně lůžkové péče i v privátní ambulatní sféře. 

Stupková Stanislava 2

Jak lze ombudsmana kontaktovat?

 • osobně v návštěvních hodinách
  Klatovská nemocnice - ÚTERÝ sudý týden  |  8 - 12  h
 • písemně na adrese:
  Nemocnice Plzeňského kraje
  MUDr. Stanislava Stupková, MBA - nemocniční ombudsman Vejprnická 56
  318 00 Plzeň
 • mailem na adrese stanislava.stupkova@nemocnicepk.cz
 • telefonicky: 771 277 812  (PO – PÁ | 8:00 – 14:00)

S čím se lze na ombudsmana obrátit? Jakou agendu řeší?

Základním úkolem nemocničního ombudsmana NPK je chránit práva pacientů. Poskytovat pomoc pacientům, jejich rodinám a osobám blízkým při řešení problémových situací vzniklých v souvislosti s diagnostikou, léčbou a pobytem v nemocnici. Ombudsman pak zprostředkuje komunikaci mezi zdravotnickým personálem a klientem zdravotnického zařízení.

Pacienti se mohou na ombudsmanku obracet se stížnostmi, podněty, připomínkami, náměty na zlepšení péče i s pochvalami, a zejména pokud mají pocit, že jejich práva byla zkrácena. Ombudsman pomáhá najít nebo zprostředkovat odpovídající řešení daného podnětu.

Nemocniční ombudsman řeší i podněty nebo náměty zaměstnanců, pokud jejich téma souvisí s péčí o pacienty nebo pokud zaměstnanci upozorní na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které nemocnice Skupiny NPK zastávají (viz Etická linka).

Nemocniční ombudsman je povinen zachovávat mlčenlivost. 

Kdo se může na ombudsmanku obrátit?

Ombudsmanku mohou kontaktovat přímo pacienti, resp. zákonní zástupci pacientů nebo opatrovníci, osoby blízké či pozůstalí nebo osoby zmocněné pacientem. Dále se může na ombudsmana obrátit jakýkoli zaměstnanec nemocnice (i nezdravotník) a návštěvník nemocnice.

Do jakého termínu řeší ombudsmanka podněty?

Snahou nemocničního ombudsmana je řešit jakékoli podměty v co nejkratší době. Termín ale bude vždy závislý na charakteru podnětu a složitosti získávání relevantních informací. Ke každému případu bude potřeba individuálního přístupu. Ombudsmanka ale bude s oznamovatelem v kontaktu a bude jej o řešení průběžně informovat.

Pro stížnost podanou dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (postup podání a vyřizování stížnosti zde) je lhůta pro vyřízení stanovená na 30 dnů, popř. v individuálních případech ji lze s objektivním odůvodněním prodloužit o dalších 30 dnů. 

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.