Klatovská nemocnice, a.s.

O společnosti

Vlastníkem Klatovské nemocnice, a. s. je od roku 2002 Plzeňský kraj.

Nemocnici převzal ze správy okresního úřadu resp. státu. V roce 2003 vytvořil z nemocnice akciovou společnost.

Klatovská nemocnice, a.s. je členem skupiny Nemocnice Plzeňského kraje.  Kromě stejnojmenné společnosti, která strategicky řídí rozvoj nemocnic, ji tvoří nemocnice akutní péče v Domažlicích, Rokycanech a Stodu a nemocnice následné péče v Horažďovicích a Svatá Anna v Plané. 

Nemocnice Plzeňského kraje

Jako akciová společnost, poskytovatel zdravotní péče, člen konsorcia nebo povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, aj.  je  Klatovská nemocnice, a. s. povinna poskytovat o sobě některé informace. 

Povinně zveřejňované informace


Vedení nemocnice

Zeithaml

MUDr. Jiří Zeithaml

předseda představenstva
376 335 900 (sekretariát)
jiri.zeithaml@klatovy.
nemocnicepk.cz
 
    

muž 1

Ing. Ondřej Provalil, MBA 

místopředseda představenstva
376 335 897
ondrej.provalil@klatovy.
nemocnicepk.cz
  
    

žena 1

Olga Tomanová 

asistentka představenstva
376 335 900
olga.tomanova@klatovy.
nemocnicepk.cz
  
    

muž 1

MUDr. Zdeněk Pašek

náměstek pro lékařskou péči
376 335 895
zdenek.pasek@klatovy.
nemocnicepk.cz
 
    

Veselá

Mgr. Vladislava Veselá

hlavní sestra
376 335 898
vladislava.vesela@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Jakl

Václav Jakl

vedoucí technického oddělení
376 335 777
vaclav.jakl@klatovy.nemocnicepk.cz

Tobiášová_final

Mgr. Kateřina Tobiášová Mattasová 

manažerka řízení lidských zdrojů
376 335 917 
katerina.tobiasova@nemocnicepk.cz   

jakubčík 2 (2)

Mgr. Igor Jakubčík

manažer interního auditu
376 335 894 
igor.jakubcik@klatovy.nemocnicepk.cz

Nováčková

Ing. Vladimíra Nováčková

manažerka kvality
376 335 893
vladimira.novackova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

muž 1

Ing. Karel Mareš

vedoucí oddělení controllingu
a úhrad zdravotní péče
376 335 902
karel.mares@klatovy.nemocnicepk.cz 

muž 1

Ing. Jindřich Štraser 

vedoucí oddělení informatiky
376 335 906  
jindrich.straser@klatovy.
nemocnicepk.cz
    

Kokoška_malac

Bc. Jiří Kokoška

komunikace a PR
777 315 018 
jiri.kokoska@nemocnicepk.cz


Statutární orgány

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Představenstvo

Zeithaml

MUDr. Jiří Zeithaml

předseda představenstva
376 335 900 (sekretariát)
jiri.zeithaml@klatovy.
nemocnicepk.cz

   

muž 1

Ing. Ondřej Provalil, MBA 

místopředseda představenstva
376 335 897
ondrej.provalil@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

   
     

Šíma_final

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA

člen představenstva 
jaroslav.sima@nemocnicepk.cz

Kýhos_final

Ing. Marek Kýhos, MBA

člen představenstva
marek.kyhos@nemocnicepk.cz

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady

Mgr. Rudolf Salvetr

Členové dozorčí rady

Mgr. Naděžda Chládková

Martina Šebestová

MUDr. Miriam Gredová

     

Jiří Uhlík, MBA

Mgr. Jindřich Sojka

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.