Klatovská nemocnice, a.s.

O společnosti

Vlastníkem Klatovské nemocnice, a. s. je od roku 2002 Plzeňský kraj.

Nemocnici převzal ze správy okresního úřadu resp. státu. V roce 2003 vytvořil z nemocnice akciovou společnost.

Klatovská nemocnice, a.s. je členem Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje, kterou dále tvoří nemocnice akutní péče v Domažlicích, Rokycanech a Stodu a nemocnice následné péče v Horažďovicích a Svatá Anna v Plané. 

Skupina Nemocnice Plzeňského kraje

Jako akciová společnost, poskytovatel zdravotní péče nebo povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, aj.  je Klatovská nemocnice, a. s. povinna poskytovat o sobě některé informace. 

Povinně zveřejňované informace


Vedení nemocnice

Zeithaml

MUDr. Jiří Zeithaml

ředitel, člen představenstva 
376 335 900 (sekretariát)
jiri.zeithaml@klatovy.
nemocnicepk.cz

muž 1

Ing. Ondřej Provalil, MBA 

člen představenstva odpovědný za ekonomiku a provoz
376 335 897
ondrej.provalil@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

muž 1

MUDr. Zdeněk Pašek

náměstek pro lékařskou péči
376 335 895
zdenek.pasek@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Veselá

Mgr. Vladislava Veselá

hlavní sestra
376 335 898
vladislava.vesela@klatovy.
nemocnicepk.cz

žena 1

Olga Tomanová 

asistentka managementu
376 335 900
olga.tomanova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Jakl

Václav Jakl

vedoucí technického oddělení
376 335 777
vaclav.jakl@klatovy.nemocnicepk.cz

Tobiášová_final

Mgr. Kateřina Tobiášová Mattasová 

manažerka řízení lidských zdrojů
376 335 917 
katerina.tobiasova@nemocnicepk.cz

Nováčková

Ing. Vladimíra Nováčková

manažerka kvality
376 335 893
vladimira.novackova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

muž 1

Ing. Karel Mareš

vedoucí oddělení controllingu
a úhrad zdravotní péče
376 335 902
karel.mares@klatovy.
nemocnicepk.cz

muž 1

Ing. Petr Vurm 

vedoucí oddělení IT
737 219 949  
petr.vurm@nemocnicepk.cz

Kokoška_malac

Bc. Jiří Kokoška

komunikace a PR | mluvčí 
777 315 018 
jiri.kokoska@nemocnicepk.cz  

 


Statutární orgány

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.

Představenstvo

Zdeněk Švanda oficial portrét

Ing. Zdeněk Švanda

předseda představenstva

zdenek.svanda@
nemocnicepk.cz
 

Hubáček

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M

místopředseda představenstva

petr.hubacek@
nemocnicepk.cz
 

Zeithaml

MUDr. Jiří Zeithaml

člen představenstva

muž 1

Ing. Ondřej Provalil, MBA

člen představenstva 

Konigova

Šárka Königová

asistentka představenstva
377 386 471
sarka.konigova@
nemocnicepk.cz
 

Dozorčí rada

Předseda 

MUDr. Kamal Farhan

Členové 

MUDr. Miriam Gredová

Ing. Miroslav Mach

     

Ing. Martin Barták, MBA

Ing. Radek Vojta

     

Martina Šebestová

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.