Interní ambulance

Ambulance slouží pro řešení akutních zdravotních problémů a pro příjmová vyšetření na lůžkové oddělení.

personál Nepřetržitý provoz zajišťuje personál interního oddělení.
telefon 376 335 103
ordinační doba pondělí až pátek 7:00 - 16:00
Mimo uvedenou ordinační dobu slouží ambulance jako Lékařská pohotovostní služba pro dospělé.
umístění ambulantní trakt hlavní budovy (monobloku) nemocnice

Kardiologická ambulance se zabývá diagnostikou a léčbou chorob srdce a cév, nabízí vyšetření srdce ultrazvukem (echokardiografie, TTE), EKG, zátěžové EKG na bicyklovém ergometru, monitoraci rytmu 1-7denními holterovskými a vícedenními epizodními záznamníky, holterovskou monitoraci krevního tlaku, měření kotníkových tlaků, orientační spirometrii, pulzní oxymetrii. K vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty. Ordinace spolupracuje s více klinickými pracovišti. 

lékaři MUDr. Karel Riegel, MUDr. Zdeněk Pašek, MUDr. Svetlana Čuntalová, MUDr. Hana Blažková
sestra Ladislava Pelikánová, Petra Trojanová 
telefon 376 335 123
ordinační doba pondělí - pátek  8:00 – 15:00 (po předchozím objednání - k vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty)
umístění ambulantní trakt hlavní budovy (monobloku) nemocnice

Vyšetření nemocí zažívacího traktu: Poskytuje základní endoskopické výkony – rektoskopie, gastroskopie, kolonoskopie. Je držitelem licence k provádění vyhledávání nádorů tlustého střeva a konečníku.

lékaři MUDr. Petr Rajal, MUDr. Miloslav Görner
sestry Hana Bártová, Marcela Tomanová
telefon 376 335 120
ordinační doba pondělí až pátek 8:30 - 15:00
umístění ambulantní trakt hlavní budovy (monobloku) nemocnice

Ambulance se zabývá měřením hustoty kostního minerálu (BMD bone mineral density) na celotělovém denzitometru firmy Hologic. Je nedílnou součástí pracoviště kostního metabolismu, které zajišťuje komplexní péči o ambulantní a hospitalizované pacienty se zaměřením na osteoporózu a metabolická onemocnění skeletu.

Čekací lhůty: klinické vyšetření u lékaře: 6 měsíců; denzitometrické vyšetření: 16 týdnů

telefon / mail 376 335 887 (recepce) / oste@klatovy.nemocnicepk.cz
ordinační doba a lékaři pondělí až středa 7:30 - 12:15 a 12:45 - 15:30 (MUDr. Heidenreichová)  
čtvrtek a pátek 7:30 - 15:30 (MUDr. Pikner, MUDr. Novák)
telefonické konzultace MUDr. Heidenreichová - úterý a středa 13:00 - 14:00
MUDr. Pikner
- čtvrtke a pátek 11:00 - 14:00
MUDr. Novák
- čtvrtek 11.00 - 14:00
umístění budova č. 3. / objekt ředitelství před areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí 

Plánek nemocnice

Ambulance se zabývá měřením hustoty kostního minerálu. Je součástí pracoviště kostního metabolismu, které zajišťuje  péči o pacienty se zaměřením na osteoporózu a metabolická onemocnění skeletu.

telefon 373 723 381
ordinační doba dle objednávek
umístění ambulance Poliklinika Plzeň Bory, Čechova 44, Plzeň - 2.patro 

Diagnostika a léčba nechirurgických onemocnění ledvin, predialyzační poradna, poradna před transplantací ledviny. Nefrologická ambulance je součásti dialyzační jednotky.

lékaři MUDr. Kateřina Oulehle, MBA; MUDr. Jan Vachek
sestra Jana Bednaříková
telefon 376 335 802, ...804
ordinační doba Denně po předchozím objednání, akutní případy zpravidla týž den po dohodě s lékaři ambulance.

Pacienti z Domažlicka se mohou nově objednávat k nefrologickému vyšetření a sledování do nefrologické ambulance MUDr. Hany Novotné v Domažlické nemocnici: Nefrologická ambulance | Domažlická nemocnice (nemocnicepk.cz)

Vyšetření žláz s vnitřní sekrecí, například štítné žlázy.

lékař MUDr. Jana Aušprunková
sestra Petra Trojanová
telefon 376 335 121
email endokrinologie@klatovy.nemocnicepk.cz 
ordinační doba úterý, čtvrtek a pátek 8:30 - 12:30 a 13:00 - 14:00 (odpoledne pouze po objednání)
umístění  ambulantní trakt hlavní budovy (monobloku) nemocnice

Vyšetření žláz s vnitřní sekrecí, například štítné žlázy.

lékař prof. MUDr. Ivan Šterzl, DrSc.
sestra
telefon 376 335 827
ordinační doba zpravidla pondělí a pátek po předchozím objednání 
umístění  budova č. 3. - 1. NP / objekt ředitelství před areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí 
lékaři prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD.; MUDr. Vladimír Novák, MUDr. Lenka Pavlíková
telefon 376 335 961
ordinační doba dle objednání
umístění budova č. 3. - 1. NP / objekt ředitelství před areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí 

Zabývá se diagnostikou a léčbou nechirurgických onemocnění pohybového aparátu a některých systémových onemocnění.

lékař MUDr. Jaroslav Kneifl
sestra Darina Králíčková
telefon 376 335 122
ordinační doba úterý 7:30 - 15:30
středa 10:30 - 15:30
čtvrtek 7:30 - 15:30
umístění ambulantní trakt hlavní budovy (monobloku) nemocnice

Zabývá se diagnostikou a léčbou nechirurgických onemocnění pohybového aparátu a některých systémových onemocnění. Přijímáme nové pacienty do dispenzární péče. Po předchozím objednání - k vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty.

Objednací termíny jsou 3-4 měsíce. Pokud se pacient nemůže dostavit na objednané vyšetření, prosíme o telefonické sdělení/zrušení.

Akutní vyšetření domlouvá lékař s lékařem.

lékař MUDr. Kateřina Lovčí, MUDr. Tereza Vyhnánková, MUDr. Jan Voříšek
sestra Eva Pašková, Veronika Denková
telefon 725 802 799
ordinační doba pondělí až pátek 8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:00 (po předchozím objednání)
k vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty
umístění budova č. 3. - 1. NP / objekt ředitelství před areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí 

>Pečuje o pacienty s poruchami výživy, především s nedostatečným příjmem potravin např. v důsledku onkologických onemocnění, s mentální anorexií nebo při pooperační rekonvalescenci. Zvláštní pozornost věnuje nemocným s podvýživou nebo rizikem podvýživy před operačními výkony.

Ve spolupráci s agenturou domácí péče Advantis, gastroenterologickou ambulancí, chirurgickým oddělením a dalšími pracovišti mimo Klatovskou nemocnici zajišťuje všechny formy umělé výživy. Nemocným s obezitou je k dispozici primárně poradna při Oddělení léčebné výživy.

lékař / sestra MUDr. Roman Pavlík / Kateřina Ouřadová
telefon 376 335 802 - objednávky zatím možné jen v době ordinačních hodin nebo mailem roman.pavlik@klatovy.nemocnicepk.cz
ordinační doba úterý 13:00 - 16:00
lokace ambulance se nachází v budově č. 7 (dialýza) a působí v prostorách jako nefrologická ambulance

Diagnostika, léčba a specializovaná péče o pacienty s poruchami imunity, autoimunitními onemocněními a alergiemi.
Ambulance pro dospělé pacienty a děti od 10 let věku. 

lékaři MUDr. Karolína Koželuhová, MUDr. Jana Hanzlíková
kontakt 376 335 824, karolina.kozeluhova@klatovy.nemocnicepk.cz 
ordinační doba úterý     9:00 - 12:00 
středa   
9:00 - 12:00

Ambulance se nachází v budově č. 3. resp. budova C polikliniky - objekt ředitelství u areálu nemocnice v ulici Pod Nemocnicí v 1. patře.

Plánek nemocnice

Vyšetřování a léčba nemocných ve vysokém kardiovaskulárním riziku, především s nedostatečně kontrolovanou dyslipidémií. Objasnění zvláštních lipometabolických poruch (familiární hypercholesterolémie, hypertriglyceridémie, hyperlipoproteinémie, aj.). K vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty. Ordinace spolupracuje a je personálně propojena se specializovaným centrem ve FN Plzeň.

lékař prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 
sestra Eva Pašková
telefon 376 335 974
ordinační doba středa dle předchozího objednání
k vyšetření je třeba doporučení praktického lékaře či specialisty
umístění budova č. 3. - 1. NP / objekt ředitelství pod areálem nemocnice v ulici Pod Nemocnicí

Většina interní ambulancí je umístěna v 1. podlaží hlavní budovy v západním křídle (vlevo od hlavního vchodu).

Plánek nemocnice

Ambulance endokrinologická 2, diabetlogická a endokrinologická, revmatologická 2, osteologická Klatovy a preventivní kardiologie se nachází v budově č. 3.

Plánek nemocnice

Nefrologická ambulance a nutriční poradna se nachází v budově dialyzačního střediska D.
 

Plánek nemocnice

 

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.