Neurologické oddělení

Péče

Neurologické oddělení provádí diagnózu a zabývá se léčbou pacientů s onemocněními centrálního a periferního nervového systému, s cévními chorobami mozku, míchy a lidem s nemocemi pohybového aparátu ve vztahu k nervovému systému.

Spektrum výkonů - akutní onemocnění

 • cévní mozkové příhody
 • záchvatová onemocnění - např. epilepsie
 • náhle vzniklé bolestivé stavy
 • periferní obrny
 • nádorová onemocnění CNS

chronická onemocnění

 • demyelinisační onemocnění - např. roztroušená sklerosa
 • degenerativní onemocnění - např. Parkinsonova choroba
 • demence

2013211230-neuro-4

Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti podstupující léčbu i pacienti po operacích např. nádorů mozkových, míšních, krvácení do mozku nebo po operacích bederní či krční páteře.


Tým

Vedení

Svoboda

MUDr. Jaromír Svoboda
primář

376 335 451

jaromir.svoboda@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Dvořáčková

Alena Dvořáčková
vrchní sestra

376 335 205

alena.dvorackova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

 • MUDr. Jiřina Kaňáková - zástupce primáře
 • MUDr. Miroslav Kavalír
 • MUDr. Tereza Štěbetáková
 • MUDr. Karel Mařík
 • MUDr. Michaela Czerweková
 • MUDr. Pavel Zeman
 • MUDr. Miroslav Červenka
 • MUDr. Radka Vítovcová - MD
 • MUDr. Tomáš Volf
 • MUDr. Eliška Ludvíková
 • MUDr. František Jelínek

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry, ošetřovatelky a sanitáři neurologického oddělení. 


Kontakt

oddělení / fax 376 335 204 / 376 335 260
primář 376 335 451 jaromir.svoboda@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 205 alena.dvorackova@klatovy.nemocnicepk.cz
ambulance EEG 376 335 703
příjmová ambulance (dospělí) 376 335 701
dětská neurol. ambulance 376 335 157
dokumentační pracoviště 376 335 260

Oddělení

Návštěvní hodiny na oddělení: denně 15,30-16,30

Lůžková část oddělení neurologie se nachází v 2. podlaží hlavního monobloku nemocnice. Ambulance pak v suterénu.

Oddělení disponuje 24 lůžky na dvou a třílůžkových pokojích.

Mezi ambulatními pracovišti je též EEG vyšetřovna (laboratoř).

Plánek nemocnice

2013211218-neuro-1

Ambulance

Oddělení zajišťuje všeobecné, příjmové a odborné ambulance a poradny. 

 • Neurologická ambulance pro dospělé / příjmová 
 • Dětská neurologická ambulance
 • Protizáchvatová poradna
 • EEG laboratoř
 • EMG laboratoř

Neurologické ambulance

 


Hospitalizace 

K přijetí se hlaste u sestry na neurologické příjmové ambulanci, která se nachází v 1. podzemním podlaží (suterénu) hlavní budovy nemocnice.

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený) a vyplněné požadované dotazníky. U svého praktického lékaře si vyzvedněte dokumentaci (kartu) nebo její výpis. Pokud není dohodnuto jinak, přineste si k příjmu výsledky nutných předoperačních vyšetření zajištěných Vaším ošetřujícím praktickým lékařem, dále vyplněný administrativní dotazník event. pediatrickou anamnézu, pokud se jedná o dítě.

Vhodnou výbavou je domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nemocnice neručí. 

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace. 


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.