Návštěvy na lůžkových odděleních

Vzhledem k epidemiologické situaci je Klatovská nemocnice nucena reagovat průběžně na situaci v regionu a upravovat podle ní režim návštěv hospitalizovaných pacientů.

Standardní režim návštěv mimo pandemii respiračních nemocí

Vzhledem k léčebnému režimu jsou na lůžkových odděleních Klatovské nemocnice doporučené termíny návštěv. Dle jednotlivých oddělení se od sebe liší. Po dohodě s lékařem popř. zdravotnickým personálem na konkrétním oddělení je možná domluva na jiném čase návštěv.

Nejobvyklejší doporučené časy návštěv

  • pondělí až pátek 14:00 – 17:00 hod*
  • sobota, neděle a svátky 14:00 – 16:00 hod*

* Dle jednotlivých oddělení se ale doby návštěv od sebe mírně liší. Informace jsou na stránkách jednotlivých lůžkových odd. v kapitolách Hospitalizace. 

Na oddělení ARO, Multioborové JIP závisí doba návštěv na zdravotním stavu pacientů a je třeba ji konzultovat se zdravotním personálem. Vhodná je vždy telefonická domluva na čísle 376 335 247/248 (ARO) 251/252 (MJIP). 

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.

návštěvy


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.