Následná intenzivní péče, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče / NIP, DIOP

Péče

Následná intenzivní péče (NIP) resp. dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP) plynule navazují na péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) respektive na multioborové jednotce intenzivní péče (MJIP) a tedy jsou neoddělitelnou součástí komplexní péče o těžce nemocné pacienty, u nichž selhávají základní životní funkce. Vytváří se tak osa intenzivní péče ARO - JIP - NIP - DIOP. NIP je nutná pro 5 až 8 procent pacientů, kteří prošli léčbou na ARO resp. JIP.

Pacienti jsou na lůžku trvale monitorováni, jsou měřeny jejich základní fyziologické funkce a je zvýšená péče o jeho dýchací cesty a oběhový systém.

Pacienti NIP

Jsou většinou ventilováni pomocí přístroje se zajištěním dýchacích cest tracheostomickou kanylou. Zároveň mívají různé invazivní vstupy a je nutností provádět základní vyšetření dle aktuálního stavu konkrétního pacienta.

Součástí péče o pacienty je celodenní dostupnost komplexní rehabilitační péče. Konziliární vyšetření neurologem, lékařem odd. léčebné rehabilitace či psychologem je zajištěno 24 hod. denně. Je rovněž umožněn denní kontakt příbuzných s pacientem a rovněž jejich pohovor s psychologem. Ošetřující personál na všech úrovních má specializaci pro práci v intenzivní medicíně.

Hlavním cílem péče na NIP je bezpečné a pokud možno rychlé odpojení pacienta od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a jeho následný překlad na oddělení DIOP nebo jiné odborné standartní lůžko.

2013122950-nip-2

Indikace k přijetí

U pacienta již došlo ke stabilizaci kritického zdravotního stavu, nadále však selhává anebo hrozí selhání některé ze základních životních funkcí:

Jako nejčastější důvod přijetí je nutnost pokračování v umělé plicní ventilaci.


Tým

Vedení

Krátký

MUDr. Roman Krátký
vedoucí lékař

376 335 968

roman.kratky@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Slámová

Jaroslava Slámová
vrchní sestra

376 335 967

jaroslava.slamova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

MUDr. Jan Kovařík

Nelékařští zdravotníci

MUDr. Tomáš Simota

lékaři ARO

Na oddělení dále působí sestry a sanitáři. 


Kontakt

obecný kontakt  376 335 965,  ...966 
primář 376 335 968 roman.kratky@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 967 jaroslava.slamova@klatovy.nemocnicepk.cz 

Oddělení

Oddělení NIP a DIOP se nacházejí v budově č. 5 (nad bývalým vjezdem do areálu nemocnice, který je přístupný pro pěší) v 2. NP.

NIP provozuje pět plně monitorovaných lůžek s přenosem údajů na centrální monitorovací pult. Ke každému lůžku je k dispozici ventilátor. Infuzní pumpy, lineární dávkovače a enterální pumpy jsou součástí vybavení každého lůžka.

Pracoviště DIOP má rovněž pět monitorovaných lůžek s centrálním sledováním. Každé lůžko je plně polohovatelné. Oddělení je dále vybaveno transportním ventilátorem a transportním defibrilátorem.

Plánek nemocnice

2013122958-nip-5

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.