Centrální operační sály a sterilizace

Operační sály

Oddělení centrálních operačních sálů (COS) poskytuje a zajišťuje nepřetržitý (24/7) kompletní servis (personální i technický) a provoz operačních sálů pro plánované i akutní operační výkony hospitalizovaných i ambulantních pacientů a to v celkové či lokální anestezii, centrálních i periferních blokádách nebo monitorované anesteziologické péči. Stejný servis poskytuje i na porodnickém sekčním sále a částečně na operačním sále očního odd., který si ovšem primárně zabezpečuje oční odd. 

COS je komplex 6 klimatizovaných operačních sálů. Operační sály jsou odděleny provozně i stavebně od ostatních oddělení a mají vlastní přístupové cesty pro personál, pacienty a materiál. Jednotlivé sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou potřebnou k zajištění operační péče jednotlivých chirurgických oborů – chirurgie, ortopedie, gynekologie, otorhinolaryngologie (ORL).

Operační sály KN

 • OS 1 (zelený) superaseptický - výhradně operace s náhradami kloubů, event. cévní operace
 • OS 2 (oranžový) aseptický - kostní operace, traumatologické, ortopedické výkony
 • OS 3 (modrý) poloaseptický - chirurgické a gynekologické výkony, břišní operace bez otevření GIT, laparoskopické výkony
 • OS 4 (bílý) poloaseptický - chirurgické a ortopedické výkony
 • OS 5 (žlutý) poloaseptický - výkony ORL, ortopedické a chirurgické výkon
 • OS 6 (šedý) septický - veškeré chirurgické výkony s otevřením GIT včetně laparoskopických, náhlé příhody břišní, mikrobiálně závadné septické operační výkony – infekty všech operačních oborů
 • OS oční - oční operace (provoz zajišťuje oční odd.)

2013110709-cos-4


Sterilizace

Nedílnou součástí COS je pracoviště centrální sterilizace. Jedná se o specializované pracoviště, které zajišťuje komplexní služby v přípravě zdravotnických prostředků pro COS a ostatní zdravotnická pracoviště nemocnice, popř. externích klientů.

Služby sterilizace

 • Balení zdravotnických prostředků do speciálních sterilizačních obalů jednorázových nebo opakovatelně použitelných. Prostředky jsou standardně baleny do dvojitého obalu (systém sterilní bariéry). Zaměstnanci jsou odborně vyškoleni o jejich správném výběru a způsobu použití.
 • V případě potřeby mechanická očista v automatických mycích přístrojích s hlídanými parametry.
 • Optická a funkční kontrola zdravotnických prostředků, které lze resterilizovat.
 • Sterilizace vlhkým teplem (pára 121° - 134°C), která je určena ke sterilizaci kovových, porézních, dutých a jiných termostabilních prostředků.
 • Všechny způsoby sterilizace a přístrojového mytí jsou prováděny v moderních přístrojích s hlídanými parametry (včetně písemného záznamu o průběhu sterilizačního procesu a za přísného monitorování chemickými a biologickými indikátory. Výstupní kontrola je potvrzena kódem zaměstnance).

Tým

Vedení

Vališ

MUDr. Vladimír Vališ
vedoucí lékař

376 335 345

vladimir.valis@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

centrální operační sály - vrchní sestra

Mgr. Šárka Jonášová
vrchní sestra

376 335 343

sarka.jonasova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Další personální zabezpečení

Samotné operační výkony provádějí lékaři operačních oborů (chirurgie, ortopedie, gynekologie, ORL, oční). Servis COS zajišťují specializované perioperační sestry a sanitáři.


Lokace

Operační sály 1, 2 a 3 se nacházejí ve 3. nadzemním podlaží hlavního monobloku nemocnice. V těsné blízkosti těchto sálů je i centrální sterilizace.

Operační sály 4, 5 a 6 se nacházejí v 1. podlaží. 

Plánek nemocnice

2013110717-cos-9

Kontakt

obecný kontakt tel / fax 376 335 343 / ...363 cos@klatovy.nemocnicepk.cz
vedoucí lékař 376 335 345 vladimir.valis@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra  376 335 343 sarka.jonasova@klatovy.nemocnicepk.cz 
příprava OS 1, 2 a 3 376 335 348, ...349, ...350
příprava OS 4, 5 a 6 376 335 158, ...159, ...160
centrální sterilizace

376 335 352, ...353, ...354


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.