Pobyt v nemocnici

K tomu, aby byla léčba efektivní a na pobyt v nemocnici převážily pozitivní vzpomínky, je nezbytné seznámit se s chodem oddělení. Níže jsou základní informace. Podrobnosti získáte přímo na daném lůžkovém oddělení. 

Osobní předměty a ošacení

K uložení šatstva a osobních předmětů slouží během pobytu v nemocnici zpravidla šatní skříň v pokojích a stolek vedle lůžka. Vybavení úložnými prostory a jejich uzamykatelnost je na každém oddělení individuální. Na podrobnosti se informujte. Za případnou ztrátu věcí nepřevzatých přímo do úschovy nemocnice neručí.  

Léky

Při pobytu v nemocnici předepisuje všechny léky ošetřující lékař. A to i v případě, že se jedná o léky k léčbě specifických onemocnění, které nesouvisí s hospitalizací. O užívaných lécích je třeba při příchodu do nemocnice informovat ošetřujícího lékaře či sestru. Lékař je zařadí mezi léky, které budou podávány během nemocniční léčby. Je v zájmu zdraví pacienta, aby nepoužíval během pobytu v nemocnici léky, o nichž neví ošetřující lékař. Je nebezpečí nežádoucích účinků.

Kouření

Ve všech zdravotnických zařízeních v ČR a stejně i v Klatovské nemocnici platí dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákaz kouření. Podle tohoto zákona platí absolutní zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, a to včetně prostor, které souvisejí s jejich provozem, tedy i včetně venkovního areálu a technických pracovišť. Jedinou výjimkou je prostor vymezený pro kuřáky před monoblokem s výrazným označením (a prostor pro zaměstnance kuřáky). Zákaz se týká i používání elektronických cigaret a platí jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, návštěvy a další osoby, které se v areálu nemocnice pohybují. Osoby porušující zákaz může kdokoli vyzvat k dodržování zákazu. Porušení zákazu je přestupek, za který může být kuřákovi udělena pokuta až do 5000 Kč. Nikde v areálu nemocnice se rovněž nesmí prodávat tabákové výrobky a e-cigarety.

Kouření je příčinou různých typů onemocnění a zpomaluje i léčbu zdravotních potíží, které s kouřením přímo nesouvisí. Doporučujeme proto kouření eliminovat i mimo nemocniční zařízení.

Režim pobytu a léčby

Režim pobytu se řídí režimem příslušného oddělení, s nímž se pacient seznamuje v den příjmu. Režim léčby určuje ošetřující lékař. Pacientovi ho sděluje pokud možno v dostatečném předstihu s ohledem na vývoj léčby a etický kodex.

Strava

Stravu připravuje v každém zařízení tým zkušených kuchařů ve spolupráci s odborníky na skladbu jídelníčku a s ohledem na požadavky ošetřujícího lékaře. Strava a případná dieta je důležitým faktorem v rychlosti a efektivitě léčby. V případě dotazů ke složení stravy vzneste požadavek na ošetřující personál, popř. na Oddělení léčebné výživy.

pobyt v

Služby

V Klatovské nemocnici jsou pro pacienty i návštěvy dostupné základní služby a zboží. K dispozici je prodejna občerstvení a základních tiskovin, popř. prodejní automaty nápojů a pochutin. V nemocnici je k dispozici bankomat Komerční banky. Dále je možné se připojit na internet. Informace získáte na jednotlivých odděleních.

Dokupování potravin a nápojů v prodejnách občerstvení nebo v automatech stejně jako konzumaci potravin přinášených návštěvami konzultujte se ošetřujícím personálem nebo ošetřujícím lékařem, aby nebyl znehodnocen postup léčby. 

Mobily

Na většině oddělení je možné používat mobilní telefon. Jsou však pracoviště, kde může signál rušit zdravotnické přístroje a může být tedy personálem jeho používání zakázáno. Tento zákaz je nutné respektovat.  

Lékárna

Součástí nemocnice jsou veřejné Lékárny Klatovské nemocnice, které jsou otevřené každý pracovní den.

Hygiena rukou

Během pobytu v nemocnici dodržujte správnou hygienu rukou.


Návštěvy na lůžkových odděleních

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.