Radiodiagnostické oddělení

Péče

Radiodiagnostické oddělení poskytuje široké spektrum diagnostických vyšetření:

 • RTG (rentgen / skiagraf)
 • CT (počítačová tomografie)
 • MRI (magnetická resonance)
 • USG (ultrazvuk)
 • intervenční výkony pod CT kontrolou

Zajišťuje diagnostiku jak hospitalizovaných pacientů, tak i ambulantních pacientů nebo pacientů z jiných zdravotnických zařízení.

Na všech pracovištích s výjimkou MRI (magnetická rezonace)  je nepřetržitý provoz (7/24) zajištěn pohotovostní službou lékařů i radiologických asistentů.

Všechna vyšetření jsou prováděna na základě vyžádání indikujícím lékařem. Pacient musí mít sebou řádně vyplněnou žádanku k vyšetření.

2013074212-magneticka-rezonance


Tým

Vedení

žena

MUDr. Monika Strahlová
primářka

376 335 140

monika.strahlova@klatovy.
nemocnicepk.cz
  

Vosyková

Romana Vosyková
vedoucí radiologický asistent

376 335 141

romana.vosykova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

 • MUDr. Lukáš Růžička
 • MUDr. Vojtěch Vojtko
 • MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 
 • MUDr. Alžběta Benešová
 • MUDr. Ivo Buřič
 • MUDr. Monika Černá
 • MUDr. Gabriela Hodasová
 • MUDr. Adam Křišťan

Nelékařští zdravotníci

Dále na oddělení působí zkušený a usměvavý tým radiologických asistentů a sester. 


Kontakt

obecný kontakt 376 335 131, ...132
primář 376 335 140 monika.strahlova@klatovy.nemocnicepk.cz
vedoucí radiologický asistent 376 335 141 romana.vosykova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 142, ...143, ...144
skiagraf 376 335 138, ...151
skiaskop 376 335 137
sono 376 335 139
CT (počítačová tomografie) 376 335 135, ...136
magnetická rezonance 376 335 131, ...134

Vyšetření / provoz

Skiagrafická vyšetření - Philips Digital diagnost

 • RTG snímky skeletu a klobů
 • RTG srdce a plic
 • RTG břicha
 • RTG hrudníku
 • cílené RTG snímky kloubů a skeletu

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 15:30  - mimo uvedenou dobu pohotovostní služba

U žen ve fertilním věku je nutné před RTG vyšetřením vyloučit těhotenství (spolehlivá antikoncepce, hladina HCG v krvi)

Skiaskopicko–skiagrafické pracoviště - Philips Multidiagnost eleva

Skiaskopie je kontinuální sledování rentgenového obrazu orgánů pacienta, které umožňuje vyšetřit dynamické děje. Na tomto pracovišti se také provádí vyšetření vylučovací urografie, pasáž jícnem, vyšetření gastroduodena, pasáž tenkým střevem, fistulografie.

U pacientů, kde se předpokládá podání kontrastní látky, je třeba:

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 15:30 - na vyšetření je nutné se objednat na telefonu 376 335 138

U žen ve fertilním věku nutné před RTG vyšetřením vyloučení těhotenství - spolehlivá antikoncepce, hladina HCG

Ultrazvuková vyšetření - Siemens Akuson S2000

Systém využívá pokročilou zobrazovací technologii a sondy. Provádíme ultrazvukové vyšetření ...

 • horní a dolní oblasti břicha
 • měkkých tkání krku
 • lymfatických uzlin
 • Doppler vyšetření žil a tepen
 • intervenční výkony pod USG kontrolou: punkce a drenáže, biopsie
 • štítné žlázy
 • pohybového aparátu

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 15:30 - mimo uvedenou dobu pohotovostní služba, Na vyšetření je nutné se objednat na telefonní čísle 376 335 139.

Počítačová tomografie CT - Siemens Somatom Definition AS

Provádí se vyšetření:

 • mozku
 • krku
 • hrudníku a mediastina
 • cílené CT zvolených úseků páteře 
 • CT enterografie
 • břicha
 • pánve
 • končetin
 • skeletu
 • CT kolonoskopie
 • cévního řečiště
 • CT VDM
 • CT pyramid
 • intervenční výkony pod CT kontrolou: fasetové denervace, periradikulární terapie, punkce a drenáže, biopsie
 • vybraných  orgánů břicha (jater, ledvin a vývodových močových cest 

Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 - 15:30  - mimo uvedenou dobu pohotovostní služba

Na vyšetření CT je vždy nutné:

Magnetická rezonance - Siemens Magnetom Avanto 1,5 T

Provádí se vyšetření

 • mozku
 • hypofýzy
 • krku
 • C páteře, TH páteře, LS páteře
 • enterografie
 • jater
 • MR CP
 • ramenního kloubu
 • kolenního kloubu
 • kyčelních kloubů
 • dalších kloubů
 • vybraných částí pohybového aparátu
 • další vybrané oblasti dle domluvy

Provozní doba: pondělí až pátek 7:15 - 15:30

Na vyšetření MR je vždy nutné

Oddělení

Radiodiagnostické oddělení se nachází v přízemí (1. podlaží) hlavního monobloku nemocnice v severním křídle.

Plánek nemocnice

KN CT 2

Hrazené služby

Některé snímky je možné předat na CD, případně nahrát na donesenou paměť typu flash. V případě žádosti ošetřujícího lékaře je tato služba zdarma. Nahrání snímků pro potřeby pacienta je zpoplatněno administrativním poplatkem 20 Kč.


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.