Klatovská nemocnice - rozvoj laboratorních kapacit

Cílem projektu 102. výzvy REACT-EU je posílit připravenost systému nemocnice na pandemickou situaci a potenciální hrozby. Toho má být dosaženo prostřednictvím rozvoje a modernizace přístrojového vybavení a techniky. Záměrem projektu je zajištění rozvoje laboratorních kapacit pro PCR testování na oddělení klinických laboratoří.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií jako reakce Unie na pandemii COVID-19.

IROP ok j

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.