Dárcovství krve

I'm a student at the law department and I can say that studying here is really tough. I need to do a lot of law assignments and researches. When I'm overloaded, I use this law essay writing service to get some professional help and free time.

Barometr krve

Aktualizováno: 28. 6. 2022

0-
0+
A+
A-
B+
B-
AB+
AB-

Přijďte! Vaší krev nyní potřebujeme.

Můžete přijít. Vaší krev využijeme.

Odběr krve, prosíme, odložte! Vaší krve máme dostatek.

Odběry krve bez rezervace
Po, St, Čt, Pá
  
pravidelní dárci 6:30 - 11:30;  
prvodárci Po, St, Čt 8:00 - 10:00 
Út  dle Plánu odběrů výjezdovým způsobem 
Krevní plazma

Můžete přijít darovat plazmu. Zcela jistě ji využijeme.

Odběry plazmy s rezervací

tel: +420 800 292 700

Barometr plazmy  - volné termíny

Po-Pá 7:30, 9:00, 10:30, 13:00
též v 6:30

V pondělí 4. července se neodebírá

Kvůli čerpání dovolené v návaznosti na státní svátky bude v pondělí 4. července uzavřeno transfuzní oddělení a nebude  se odebírat krev ani plazma. Děkujeme za pochopení. ve čtvrtek po svátcích bude provoz opět standardní.   

Jak spojit dárcovství s očkováním?

Po očkování proti nemoci Covid-19 odložte odběr krve čtyři týdny po aplikaci vakcíny.  

Odběry výjezdovým způsobem pokračují dle rozpisu  

Odběry krve výjezdovým způsobem pokračují i v létě. Vzhledem k dovoleným se obvykle sníží počet dárců. Nicméně potřeba krve zůstává stále vysoká. Budeme proto rádi, když se zastavíte před nebo během prázdnin. 

 • 21. 6. - Domažlice 
 • 28. 6. - Horažďovice
 • 12. 7. - Horšovský Týn
 • 19. 7. - Sušice
 • 26. 7. - Domažlice
 •   2. 8. - Bělá n. Radbuzou
 •   9. 8. - Sušice
 • 16. 8. - Staňkov
 • 23. 8. - Domažlice

Odběry se provádějí od 14:00 do 16:30 hodin (prvodárci do 15:30). 

Koho neodebíráme?

Vzhledem k epidemiologické situaci nelze odebírat krev dárcům, kteří v uplynulých týdnech cestovali mimo ČR - platí pro osoby, které byly v cizině v poslednáích 4 týdnech před zamýšleným odběrem. 

Zroveň žádáme ostatní dárce, aby se k odběru dostavili jen v případě, že se cítí skutečně zdrávi a nemají žádné příznaky chřipkového onemocnění.

Odběry prvodárců

Z organizačních důvodů nemůžeme odebírat/přijímat prvodárce v pátečních termínech. Odběry prvodárců jsou tedy od ledna 2021 v těchto termínech:

 • odběrové centrum KN - Po, St, Čt od 8 do 10 hodin
 • výjezdově dle výjezd. plánu - Út  od 14 do 15:30

    


Proč darovat?


... a další časté dotazy

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá trvale léky, nepotřebuje žádné  lékařské doporučení, aby se stal dárcem.

Sta´čí přijít v odběrové dny (po, st, čt, pá) od 8 do 10 hodin do odběrové místnosti na transfuzní pracoviště nemocnice. Tam zájemce vyplní  žádanku o předtransfuzní vyšetření. Tu následně (na počkání) vyhodnotí lékař odběrového centra. Hned poté může následovat první odběr a zájemce se stává prvodáŕcem. V případě pochybností o zdravotním stavu zájemce si může lékař oddělení vyžádat od jeho ošetřujícího lékaře zprávu o zdravotní způsobilosti zájemce.

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. Samotný odběr trvá necelých 10 minut. Pobyt na oddělení je zpravidla do 30 minut. Během odběru je dárci z ruky odebráno 400 až 450 ml krve.

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrové místnosti vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o aktuáním zdravotním stavu. 

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce zdráv, nemá žádné zdravotní problémy a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, nedávné napadení klíštětem, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování do exotických destinací a podobné okolnosti vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Plnou krev lze darovat nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících. Muži pak mohou krev darovat až čtyřikrát do roka, ženy třikrát.

Přímo na transfuzním oddělení nemocnice lze darovat krev každý pracovní den (s výjimkou úterý) od 6:30 do 11:00. Možné výjimky z provozu (např. mezi prosincovými svátky, v době hromadných dovolených) budou vždy uvedeny na této stránce pod Barometrem krve.

K odběru krve není nutné se objednávat nebo si termín předem rezervovat. Kapacita odběrové místnosti je dostatečná k tomu, aby přijala každého dárce bez významnějšího čekání. Ano, pracovnice oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách. Seznam a termíny odběrů se připravují vždy na celý rok. Jsou ke stažení v příloze (níže).

Ano, oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i tzv. výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách na Klatovsku a Domažlicku. Plán odběrů výjezdovým způsobem (v prokliku) se připravuje vždy na celý rok. 

Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 

Krev je nesmírně důležitá a vzácná. Právě proto s ní chceme nakládat co nejefektivněji. A právě proto mohou občas nastat situace, kdy dárce vybraných krevních skupin odmítneme odebrat (zpravidla nabídneme náhradní možnost odebrat plazmu). Tyto případy "odmítnutí "krve jsou ojedinělé, ale dochází k nim. Není to kvůli pohrdání vzácným darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej natolik, že nechceme odběrem zatěžovat organismus dárce s vědomím, že krev nebude moci být plnohotnotně využita.

Odebraná krev má totiž expirační dobu, která je pouhých šest týdnů. Transfuzní oddělení tedy neodebírá krevní skupiny, kterých je aktuálně dostatek a nově odebraná krev by s velkou pravděpodobností nestihla být užita do doby expirace a přišla by vniveč. Vzhledem k tomu, že darovat krev lze nejvýše 4- až 5krát do roka, bylo by nezdopovědné mrhat každou možností odběru, když za několik týdnů může být krve dané krevní skupiny nedostatek.

To, že jeden den je krve dostatek, ale neznamená, že o týden ale třeba i den později nemůže být situace jiná. Potřeba krve není konstatní, ale může se ze dne na den významně změnit. Právě proto jsme vytvořili tzv. Barometr krve, který ukazuje aktuální potřebu krevn´ích skupin. Děkujeme, že máte pro danou věc pochopení.

Krevní barometr ukazuje, jaké krevní skupiny jsou aktuáně z hlediska zásob nemocnice nejpotřebnější a kterých je naopak dostatek, a tedy které dárce žádáme, aby přišli co nejdříve nebo aby odběr naopak odložili. Barometr je aktualizován každý pracovní den ráno. Pokud někdo nemá pravidelný přístup k internetu, získá tyto informace také na bezplatné telefonní lince 800 292 700. 

Pokud se někdy v médiích objevují informace o nedostatku krve, jedná se nejčastěji o nedostatek v plzeňských nemocnicích. V článcích si všimněte, kdo je autorem výzvy k darování krve. Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice zpravidla nedostatkem krve ve většině skupin akutně netrpí. Je to i tím, že obyvatelé spádových oblastí tedy Klatovska a Domažlicka patří v tomto ohledu k nejzodpovědnějším v zemi, kdy je v regionu nadprůměrný podíl dárců na počet obyvatel. I za to vám děkujeme. 

Někdy se stane, že si i Klatovská nemocnice musí vypomoci krví z cizích zdrojů. Těchto případů jsou ale jednotky do roka a jedná se zpravidla o nedostatek krve v jedné krevní skupině. Proto lze spíše říci, že nemocnice je právě díky vysokému počtu dárců soběstačná.

Mimo Klatovskou nemocnici je krev místního transfuzního oddělení poskytována i Domažlické a Stodské nemocnici, které nemají vlastní transfuzní oddělení a jsou spádovými nemocnicemi klatovské transfuzky. Díky výše zmíněné zodpovědnosti obyvatel regionu a velkému množství dárců, ale může Klatovská nemocnice dle aktuálních potřeb a možností poskytovat krev i dalším nemocnicím. To se i děje - naše / vaše krev směřuje často do nemocnic v Praze.  

V případě zájmu jsme připraveni poskytnout krev i plzeňským nemocnicím. Jejich poptávka je ale zpravidla výjimečná. A je to pochopitelné. Většina nemocnic se raději spoléhá na krevní zásoby vlastních nebo spádových smluvních transfuzních pracovišť.


Ke stažení


Pracoviště

Transfuzní místnost je součástí transfuzního oddělení a nachází se v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Plánek nemocnice

фото-pg-403---

 


Facebook

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2022 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.