Dárcovství krve

I'm a student at the law department and I can say that studying here is really tough. I need to do a lot of law assignments and researches. When I'm overloaded, I use this law essay writing service to get some professional help and free time.

Barometr

Aktualizováno: 22. 2. 2024

0-
0+
A+
A-
B+
B-
AB+
AB-

Přijďte! Vaší krev nyní potřebujeme.

Můžete přijít. Vaší krev využijeme.

Odběr krve, prosíme, odložte! Vaší krve máme dostatek.

Odběry krve    ONLINE REZERVACE 

Po, St, Čt, Pá
  
pravidelní dárci 6:30 - 11:30;  
prvodárci Po, St, Čt 8:00 - 10:00 
Út  dle Plánu odběrů výjezdovým způsobem 
Krevní plazma

Můžete přijít darovat plazmu. Zcela jistě ji využijeme.

Odběry plazmy

ONLINE REZERVACE

Po 6:30, 7:45, 9:00, 10:15
St,Čt          7:45, 9:00, 10:15
6:30, 7:45, 9:00, 10:15, 12:45

Aktuálně

Dárci, rezervujte si termín odběru online. Děkujeme

Dárci plazmy a od ledna 2024 nově i dárci krve si mohou rezervovat termín a čas odběru přes on-line rezervační systém. U dárců plazmy je rezervace nutná - v systému uvidí také aktuální obsazenost odběrových křesel. U dárců krve rezervace zatím (do 26. ledna 2024) nutné nejsou, ale přesto je žádáme, aby rezervační systém využili. Pravidelná frekvence dárců ulehčí práci odběrovým sestrám a dárci mají jistotu, že nebudou dlouho čekat. V případě, že se v jeden čas sejde více dárců, budou upřednostněni rezervovaní.

REZERVACE k odběru krve či plazmy 

Odběry výjezdovým způsobem pokračují i v roce 2024 

Odběry krve výjezdovým způsobem pokračují i v roce 2024. Budeme rádi za pravidelné ale i za nové dárce. 

  • 27. 2. - Bělá nad Radbuzou - ZŠ Bělá, Pavlovická 352
  • 5. 3. - Klenčí pod Čerchovem - ZŠ Masarykova, Klenčí 207
  • 19. 3. - Sušice - Penzion, Pod Svatoborem 2

Odběry se provádějí od 14:00 do 16:30 hodin (prvodárci do 15:30). 


Co dostanu?

Kromě dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života, získá dárce krve za uskutečněný odběr:   


Proč darovat?


Další dotazy

Dárcem krve může být každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let (u prvodárců do 60 let). Jestliže dárce neprodělal žádnou vážnější nemoc a neužívá trvale léky, nepotřebuje žádné  lékařské doporučení, aby se stal dárcem.

Sta´čí přijít v odběrové dny (po, st, čt, pá) od 8 do 10 hodin do odběrové místnosti na transfuzní pracoviště nemocnice. Tam zájemce vyplní  žádanku o předtransfuzní vyšetření. Tu následně (na počkání) vyhodnotí lékař odběrového centra. Hned poté může následovat první odběr a zájemce se stává prvodáŕcem. V případě pochybností o zdravotním stavu zájemce si může lékař oddělení vyžádat od jeho ošetřujícího lékaře zprávu o zdravotní způsobilosti zájemce.

K odběru si dárce nosí občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií), kartičku pojišťovny a průkazku dárce, přičemž prvodárci je vystavena. Samotný odběr trvá necelých 10 minut. Pobyt na oddělení je zpravidla do 30 minut. Během odběru je dárci z ruky odebráno 400 až 450 ml krve.

Před odběrem by měl být dárce odpočinutý, normálně najezený (omezení je jen na tučná jídla), dostatečně napitý a měl by být v dobré kondici a psychickém stavu. Po příchodu do odběrové místnosti vyplní pečlivě a pravdivě dotazník o aktuáním zdravotním stavu. 

K odběru krve se může přistoupit, jen pokud je dárce zdráv, nemá žádné zdravotní problémy a před darováním neměl. Existují dočasné, ale i trvalé překážky v darování, kdy z bezpečnostních důvodů pro příjemce krve, ale i pro samotného dárce je nutné darování odložit: Patří mezi ně různá onemocnění, prodělaný chirurgický zákrok, čerstvé očkování, nedávné napadení klíštětem, alergické projevy, opar, užívání některých léků, cestování do exotických destinací a podobné okolnosti vyjmenováné v Poučení dárce a v Dotazníku dárce. 

Plnou krev lze darovat nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících. Muži pak mohou krev darovat až čtyřikrát do roka, ženy třikrát.

Přímo na transfuzním oddělení nemocnice lze darovat krev každý pracovní den (s výjimkou úterý) od 6:30 do 11:00. Možné výjimky z provozu (např. mezi prosincovými svátky, v době hromadných dovolených) budou vždy uvedeny na této stránce pod Barometrem krve.

K odběru krve není nutné se objednávat nebo si termín předem rezervovat. Kapacita odběrové místnosti je dostatečná k tomu, aby přijala každého dárce bez významnějšího čekání. 

Ano, oddělení provádí ve spolupráci s Českým červeným křížem odběry i tzv. výjezdovým způsobem a to v 11 lokalitách na Klatovsku a Domažlicku. Plán odběrů výjezdovým způsobem (v prokliku) se připravuje vždy na celý rok. 

Odebírá se osm typů krevních skupin: A-, A+, B-, B+, AB-, AB+, 0- a 0+. Největší potenciál využití má skupina 0-, která je univerzální pro všechny příjemce, a proto bývá i velmi potřebná. Mimo ni se nejvíce využívají skupiny A- a A+. U těchto skupin je zpravidla zájem o dárcovství trvale vysoký. Ale díky patří všem dárcům bez ohledu na typ poskytované krve. 

Dárcovství je především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev potřebují k uzdravení či záchraně života. Nicméně dárci krve požívají určitá zvýhodnění a jsou k motivováni k pravidelnému dárcovství. 

  • V případě uskutečněného odběru má dárce ze zákona nárok na 24 hodin pracovního volna na zotavenou. V případě neuskutečněného odběru může dárce vykázat dobu strávenou v odběrovém centru jako návštěvu u lékaře.
  • Za každý uskutečněný odběr si může dárce odečíst od základu daně z příjmu částku 3000 Kč, jako dar pro zdravotnícké účely (dle novely zákona č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992).
  • Dárce krve je pod pravidelnou lékařskou kontrolou a v individuální péči. V případě zdravotního problému se může kdykoliv s důvěrou obracet o konzultaci či pomoc na zdravotníky HTO Rokycanské nemocnice. 
  • Jubilejní počty odběrů jsou oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160 odběrů). 
  • Další výhody mohou poskytovat dárcům jednotlivé zdravotní pojišťovny (např. vydáváním vitamínů, proplácením některých očkování, zdravotních výkonů, nebo rehabilitací, rekondiční pobyty - info v jednotlivých ZP), některá města a obce (zvýhodněná veřejná doprava), případně zaměstnavatelé.

Krev je nesmírně důležitá a vzácná. Právě proto s ní chceme nakládat co nejefektivněji. A právě proto mohou občas nastat situace, kdy dárce vybraných krevních skupin odmítneme odebrat (zpravidla nabídneme náhradní možnost odebrat plazmu). Tyto případy "odmítnutí "krve jsou ojedinělé, ale dochází k nim. Není to kvůli pohrdání vzácným darem, že bychom si jej nevážili. Naopak. Vážíme si jej natolik, že nechceme odběrem zatěžovat organismus dárce s vědomím, že krev nebude moci být plnohotnotně využita.

Odebraná krev má totiž expirační dobu, která je pouhých šest týdnů. Transfuzní oddělení tedy neodebírá krevní skupiny, kterých je aktuálně dostatek a nově odebraná krev by s velkou pravděpodobností nestihla být užita do doby expirace a přišla by vniveč. Vzhledem k tomu, že darovat krev lze nejvýše 4- až 5krát do roka, bylo by nezdopovědné mrhat každou možností odběru, když za několik týdnů může být krve dané krevní skupiny nedostatek.

To, že jeden den je krve dostatek, ale neznamená, že o týden ale třeba i den později nemůže být situace jiná. Potřeba krve není konstatní, ale může se ze dne na den významně změnit. Právě proto jsme vytvořili tzv. Barometr krve, který ukazuje aktuální potřebu krevn´ích skupin. Děkujeme, že máte pro danou věc pochopení.

Krevní barometr ukazuje, jaké krevní skupiny jsou aktuáně z hlediska zásob nemocnice nejpotřebnější a kterých je naopak dostatek, a tedy které dárce žádáme, aby přišli co nejdříve nebo aby odběr naopak odložili. Barometr je aktualizován každý pracovní den ráno. Pokud někdo nemá pravidelný přístup k internetu, získá tyto informace také na bezplatné telefonní lince 800 292 700. 

Pokud se někdy v médiích objevují informace o nedostatku krve, jedná se zpravidla o nedostatek v plzeňských nemocnicích. V článcích si všimněte, kdo je autorem výzvy k darování krve. Transfuzní oddělení Klatovské nemocnice trpí nedostatkem krve více skupin jen okrajově. Je to i tím, že obyvatelé spádových oblastí tedy Klatovska a Domažlicka patří v tomto ohledu k nejzodpovědnějším v zemi, kdy je v regionu nadprůměrný podíl dárců na počet obyvatel. I za to vám děkujeme. Nicméně v celé ČR je dárců nedostatek a ubývají a také v našem spádu tradiční dárci stárnou a mladší je nestačí nahrazovat. Rozhodně proto vítáme všechny nové dárce a těšíme se na každou návštěvu těch pravidelných.   

Někdy se stane, že si i Klatovská nemocnice musí vypomoci krví z cizích zdrojů. Těchto případů jsou ale jednotky do roka a jedná se zpravidla o nedostatek krve v jedné krevní skupině. Proto lze spíše říci, že nemocnice je právě díky vysokému počtu dárců soběstačná. ZATÍM !

Mimo Klatovskou nemocnici je krev místního transfuzního oddělení poskytována i Domažlické a Stodské nemocnici a Nemocnici Sušice, které nemají vlastní transfuzní oddělení a jsou spádovými nemocnicemi klatovské transfuzky. Díky výše zmíněné zodpovědnosti obyvatel regionu a velkému množství dárců, ale může Klatovská nemocnice dle aktuálních potřeb a možností poskytovat krev i dalším nemocnicím. To se i děje - naše / vaše krev směřuje často do nemocnic v Praze.  

V případě zájmu jsme připraveni poskytnout krev i plzeňským nemocnicím. Jejich poptávka je ale zpravidla výjimečná. A je to pochopitelné. Většina nemocnic se raději spoléhá na krevní zásoby vlastních nebo spádových smluvních transfuzních pracovišť.


Ke stažení


Pracoviště

Transfuzní místnost je součástí transfuzního oddělení a nachází se v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Plánek nemocnice

фото-pg-403---

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.