Pracoviště transfuzní služby

Služby

Pracoviště transfuzní služby (dříve transfuzní oddělení) je organizačně součástí Oddělení klinických laboratoří a v rámci nemocnice i mimo ni poskytuje následující služby a výkony: 

  • odběry dárců krve a přístrojové odběry plazmy
  • předoperační autologní odběry
  • výrobu a distribuci transfuzních přípravků
  • skladování a distribuci krevních derivátů pro potřeby nemocnice i partnery
  • základní a specializované imunohematologické vyšetření
  • konziliární služby v oboru klinické hematologie a krevní transfuze
  • provoz hematologické ambulance, která poskytuje vyšetření a léčbu pacientů s krevními chorobami

Pracoviště dále provádí registraci dárců kostní dřeně. 

KN TO 2


Tým

Nováčková kateřina - kopie - kopie

MUDr. Kateřina Nováčková
vedoucí lékařka

376 335 871

katerina.novackova@
klatovy.nemocnicepk.cz
 

žena

Mgr. Alena Rálišová
vedoucí sestra

376 335 862

alena.ralisova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

   

Usměvavý tým oddělení tvoří dále sestry a laboranti. 


Kontakt

bezplatná linka pro dárce krve 800 292 700
vedoucí lékařka 376 335 871 katerina.novackova@klatovy.nemocnicepk.cz 
vedoucí sestra 376 335 862 alena.ralisova@klatovy.nemocnicepk.cz 

Pracoviště

Pracoviště transfuzní služby se nachází v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

V tomto místě jsou i odběrové místnosti pro darování krve a plazmy.

   

Plánek nemocnice

KN TO 5

 


Odběry krve a plazmy

Dárcovství krve 

Odběry dárců krve se provádí bez předešlého objednání či registrace ...

Před každým odběrem se vyplňuje Dotazník dárce (formulář na místě odběru).

Předoperační autologní odběry / autotransfuze

Autologní odběry jsou vyžadovány především před plánovanými ortopedickými výkony. Jedná se o tzv. autotransfuze, kdy pacient daruje vlastní krev, která se následně uchová pro potřebu během pozdější operace nebo po operaci. Hlavními výhodami je snížení rizika potransfuzních reakcí, prevence alloimunizace a v neposlední řadě i psychologický efekt, kdy se pacient může takto aktivně podílet na vlastní léčbě. Zhodnocení klinického stavu a anamnézy pacienta je v rukou indikujícího lékaře, poslední slovo má však lékař přítomný u odběru. Vhodný interval mezi jednotlivými odběry a operací je 7 dní, výjimečně je možné interval zkrátit, nejméně však na 3 až 5 dnů.

Před odběrem se vyplňuje žádanka o autologní odběr pro autotransfuzi.

Dárcovství plazmy

Přístrojové odběry krevní plazmy se provádí výhradně v odběrové místnosti plazmy v nemocnici, kam je potřeba se předem objednat. Objednání je často možné i přímo v den plánovaného odběru.

Před každým odběrem se vyplňuje Dotazník dárce (formulář na místě odběru).


Ke stažení

Žádanky vyšetření  

Příbalové letáky produktů 


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.