Moderní vybavení, odborná péče, příjemné prostředí

  

 „Moderní přístroje, základní i specializované odbornosti, příjemné a klidné prostředí, kvalitní tým zdravotníků, zelené okolí a výhled na vrcholky Šumavy. Nabízíme zdraví prospěšnou kombinaci.“

 MUDr. Jiří Zeithaml
člen představenstva
Klatovské nemocnice, a.s. 

KN 1

  

 • Klatovská nemocnice nabízí péči v základních medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie a gynekologie včetně porodnictví. 
 • Dále poskytuje péči ve specializovaných chirurgických oborech oční, ortopedie, ORL a chirurgie hlavy a krku, jež jsou navázané na pracoviště centrálních operačních sálů, ...   
 • ... a interních oborech neurologie, TRN (plicní), rehabilitace, psychiatrie, následná péče vč.  sociálních lůžek a součástí interního oddělení je rovněž i pracoviště dialýzy.  
 • Intenzivní péči zajišťují pracoviště ARO, multioborová jednotka intenzivní péče, následná intenzivní péče a dlouhodobá ošetřovatelská intenzivní péče. 
 • Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, odd. nukleární medicíny, patologicko-anatomické odd. a oddělení léčebné výživy.  
 • Významné služby poskytují pacientům rovněž lékárny a klinické laboratoře zahrnující pracoviště transfuzní, klinické biochemie a hematologie, lékařské mikrobiologie a kostního metabolismu.  
 • Nemocnice má 295 lůžek, z toho 234 standardních, 26 intenzivních a 35 následné péče nebo sociálních, přičemž ročně je na nich hospitalizováno přes 13 tisíc pacientů.
 • Provozuje téměř 50 ambulancí a odborných poraden. V nelůžkových provozech ročně ošetří nebo vyšetří téměř 150 tisíc pacientů a realizuje přes 350 tisíc vyšetření a ošetření.
 • Zhruba dvě třetiny vyšetření a ošetření provede přímo v ambulancích, téměř 123 tisic v laboratořích a přes 45 tisíce zobrazovacími metodami, např. pomocí retgenu, CT či MRI. 
 • Zařízení disponuje osmi operačními sály vč. "superčistých" pro traumatologické a ortopedické operace a sálu na oční operace. Ve všech se ročně provede přes 7000 operací.   
 • Gynekologicko-porodnické oddělení má k dispozici dva porodní boxy a sekční sál, kde se v předešlých letech rodilo ročně 700 až 850  dětí.   
 • Nemocnice slouží hlavně obyvatelům okresu Klatovy a přilehlých částí okresů Plzeň-jih, kde žije přes 90 tisíc obyvatel, a ve specializované péči i lidem z Domažlicka či Strakonicka. 
 • Nemocnice má zhruba 670 zaměstnanců, z toho 130 lékařů a 490 nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, převážně sester.  
 • Nemocnice je akreditována dle národních akreditačních standardů SAK (Spojená akreditační komise, o.p.s.). 
 • Nemocnice disponuje parkovacími místy pro 300 osobních vozů, z nichž většina je v krytém parkovacím domě. Držitelé průkazu ZTP mohou parkovat nejblíže hlavnímu vchodu.  

Historie

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.