Ortopedické oddělení

Oddělení je jediným mimoplzeňským ortopedickým pracovištěm v kraji. Zajišťuje péči pro jižní polovinu kraje. Jeho služby využívají zejména pacienti z okresů Klatovy, Domažlice, Plzeň–jih, Strakonice a Plzeň-město. Ročně provede kolem 1600 operací, ambulantně vyšetří 16 tisíc pacientů. Používá špičkové diagnostické i operační přístroje. Na oddělení pracují specialisté i na komplikované typy ortopedických výkonů a operací. 

Průměrná čekací doba na plánovaný výkon menšího a středního rozsahu je 6 měsíců.

Péče

Klatovská  ortopedie se zabývá diagnostikou a léčbou vrozených či získaných nemocí, úrazů pohybového aparátu a řešením jejich následků. Provádí konzervativní a operační léčbu v celém rozsahu oboru vyjma operací páteře a  zhoubných nádorů pohybového ústrojí. Řeší dětské zlomeniny.  Sdružená poranění a polytraumatizovaní pacienti jsou léčeni v Traumatickém centru v Plzni. Oddělení se zabývá zejména výkony:

 • endoprotézy kyčelních a kolenních kloubů, revizní operace, řešení zlomenin v terénu endoprotéz
 • endoprotézy ramenního, hlezenního kloubu, loketního kloubu
 • artroskopie kolena, ramena a hlezna
 • náhrady vazů, kloubní stabilizace
 • osteosyntézy zlomenin pohybového ústrojí, řešení následků zlomenin
 • operace vazivových, šlachových, měkotkáňových poranění
 • korekční osteotomie deformit skeletu
 • operace nohy, ruky
 • prevence vrozených dysplazií kyčelních kloubů novorozenců a základní konzervativní léčba

IMG_6598 - kopie

Operovaní pacienti mohou využít navazující rehabilitační léčbu a to jak v rámci Klatovské nemocnice (rehabilitační lůžka / ambulatní rehabilitace), tak i v nemocnicích s následnou a rehabilitační péčí, především v Horažďovicích či Plané (Svatá Anna), které jsou pro tento typ péče skvěle přístrojově, personálně i kapacitně vybavené. 

Čekací lhůty

 • Objednání k vyšetření: 4 - 6 týdnů
 • TEP - koleno: 33 - 36 měsíců
 • TEP - kyčel: 33 - 36 měsíců
 • TEP - rameno: 10 - 12 měsíců
 • Artroskopie - koleno: 4 měsíce
 • Artroskopie - rameno: 4 měsíce
 • Extrakce kovu - s hospitalizací: 4 měsíce
 • Operace v místním znecitlivění - s hospitalizací: 2 měsíce

Tým

Vedení

Martin svagr

MUDr. Martin Švagr
primář

376 335 357

martin.svagr@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

sestra

Ivana Čadková
vrchní sestra

376 335 335

ivana.cadkova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

 • MUDr. Jindřich Hronek - zástupce primáře
 • MUDr. Daniel Kožiol 
 • MUDr. Radek Ullmann
 • MUDr. Jan Ludvík
 • MUDr. Jakub Andrle
 • MUDr. Jan Pešek, CSc. - emeritní primář
 • MUDr. Jan Humplík
 • MUDr. Pavel Lukáš
 • MUDr. Kateřina Voříšková - MD
 • MUDr. Josef Votípka
 • MUDr. Filip Halada
 • MUDr. Ivo Mátl
 • MUDr. Zdeněk Bugoš

Nelékařští zdravotníci

S vysokou odbornou erudicí, profesionálním přístupem a empatií pečují o pacienty na ortopedickém oddělení všeobecné a praktické sestry, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, ošetřovatelky a sanitáři.


Kontakt

obecný kontakt / fax 376 335 338 / 376 335 335
primář 376 335 357 martin.svagr@klatovy.nemocnicepk.cz 
vrchní sestra 376 335 335 ivana.cadkova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékařské pokoje 376 335 356
pooperační pokoj 376 335 334
příjmová ambulance 376 335 150 
ambulance 376 335 149
dokumentace 376 335 154 hana.petelova@klatovy.nemocnicepk.cz 

Oddělení

Ortopedické oddělení se nachází ve 3. nadzemním podlaží.

Má vlastní lůžkovou část - celkem 21 lůžek (2 pooperační pokoje, 2 pokoje dvoulůžkové a ostatní pokoje jsou trojlůžkové). Všechny pokoje jsou vybaveny televizí, Wi-Fi připojením k internetu, mají samostatné sociální zařízení a sprchu. Mimo lůžek oddělení mohou pacienti po operaci využít lůžka na oddělení rehabilitace.  

Oddělení využívá operační sály na stejném podlaží a zvláště "superčistý" zelený sál na operace endoprotéz a oranžový sál pro kostní operace.   

Doporučené návštěvní hodiny
Pondělí až pátek 15:30 - 16:30
Sobota, neděle a svátky 14:00 - 15:30

Na pooperačních pokojích č. 6 a 7 nejsou návštěvy povoleny. Mimořádné návštěvy povoluje primář oddělení nebo zastupující vedoucí lékař.

Plánek nemocnice

2013095153-ort-3


Ambulance

Oddělení provozuje následující ambulance. Do ordinací přicházejí pacienti na doporučení ošetřujících lékařů. K návštěvě je třeba se objednat na telefonu 376 335 149 v pracovní dny 8:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00.

Ortopedická ambulance


Hospitalizace 

Dostavte se určený den mezi 9:00 - 9:30 hod. K přijetí se hlaste na příjmové ortopedické ambulanci, která je umístěna v 1. podlaží vpravo od hlavního vchodu do nemocnice.

Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok a jak bude probíhat léčba.
Na oddělení máte možnost se seznámit s právy pacientů, jídelním lístkem apod. Při přijetí a před každým větším výkonem (například operací, náročným vyšetřením) Vás lékař seznámí s plánovaným výkonem, proč je prováděn a jaká hrozí rizika, abyste mohl(a) vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu (u nezletilých a ve zvláštních právních případech i zákonný zástupce).
Informace o zdravotním stavu poskytne lékař pouze těm osobám, které pacient vymezí při podpisu tzv. souhlasu s hospitalizací. Při propouštění z nemocnice obdržíte propouštěcí zprávu a také budete informováni o další doporučené léčbě.

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, průkaz dočasné pracovní neschopnosti (máte-li jej vystavený) a vyplněné požadované dotazníky. U svého praktického lékaře si vyzvedněte dokumentaci (kartu) nebo její výpis. Pokud není dohodnuto jinak, přineste si k příjmu výsledky nutných předoperačních vyšetření zajištěných Vaším ošetřujícím praktickým lékařem, dále vyplněný administrativní dotazník event. pediatrickou anamnézu, pokud se jedná o dítě. Podrobnosti níže Ke stažení.

Vhodnou výbavou je domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nemocnice neručí. 

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace. Po domluvě s ošetřujícím lékařem vysaďte 10 dní před přijetím Warfarin, Anopyrin či jiný lék na ředění krve.


Ke stažení


Podpora

V rámci nemocnice má ortopedické oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště:

Oddělení spolupracuje s klinickými pracovišti.


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.