Oddělení následné péče a sociální lůžka

Následná péče

Oddělení následné péče poskytuje komplexní léčebnou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pro dlouhodobě nemocné pacienty. Jejím cílem je minimalizovat následky onemocnění a to u pacientů, u kterých již byla zvládnuta akutní fáze onemocnění.

Škála diagnóz je různorodá

 • interní
 • chirurgické
 • ortopedické
 • neurologické
 • psychiatrické
 • onkologické

Pacienti jsou přijímáni

 • primárně z akutních lůžek Klatovské nemocnice
 • případně při dostatečné kapacitě i z jiných nemocnic
 • ve výjmečných případech i z domácího ošetřování

Podmínkou hospitalizace je doporučení odborného lékaře a splnění dalších zdravotnických kritérií. Veškeré příjmy jsou plánované a rozhoduje o nich primář oddělení či jeho zástupce.

can 22

Po stabilizaci zdravotního stavu a ukončení léčby jsou pacienti propouštěni do domácího ošetřování s dohledem praktického lékaře či zajištěním služeb domácí péče nebo předáni do ústavů sociální péče.


Sociální lůžka

Část kapacity oddělení lze využít pro poskytování sociální péče. 

Tato služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách) a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 MPSV. Služba je určena pro klienty, kteří již nevyžadují akutní nemocniční péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni být samostatně v domácím prostředí bez pomoci druhé osoby, kterou však nemají k dispozici. 

Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a zdravotnickým zařízením do doby, než je možné zabezpečit péči rodinou, ambulantně nebo pobytovou sociální službou, a je hrazena klientem. Podrobnosti o možnostech využití sociální péče poskytne sociální pracovnice 376 335 857.

Spektrum poskytované péče

  • ubytování a strava
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Ke stažení

Hrazené služby sociální péče

Cena poskytované služby činní 550,- Kč / den, z toho 300,- Kč za ubytování a 250,- Kč za stravu.

Příspěvek na péči se odvíjí ze skutečně přiznaného stupně závislosti na péči. Na žádost klienta může být pobyt na oddělení na libovolnou dobu přerušen. Předpokladem je, že to dovolí zdravotní stav a souhlasí s tím ošetřující lékař, který vyplní propustku. Poskytovatel po dobu propuštění nenese odpovědnost za zdravotní stav klienta.


Tým

Vedení

Hlavsa

MUDr. Richard Hlavsa
primář

376 335 873

richard.hlavsa@klatovy.
nemocnicepk.cz

žena

Mgr. Dana Nováková
vrchní sestra

376 335 795

dana.novakova@klatovy.
nemocnicepk.cz

Vokounová LDN

Jitka Vokounová, DiS.
sociální pracovnice

376 335 857

jitka.vokounova@klatovy.
nemocnicepk.cz

Lékaři

MUDr. Miroslav Görner - zástupce primáře

lékaři interního a chirurgického oddělení

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry, ošetřovatelky a sanitáři oddělení, popř. rehabilitační pracovníci. 


Kontakt

oddělení 376 335 858
primář 376 335 873 richard.hlavsa@klatovy.nemocnicepk.cz
vrchní sestra 376 335 795 dana.novakova@klatovy.nemocnicepk.cz
sociální pracovnice 376 335 857 jitka.vokounova@klatovy.nemocnicepk.cz
lékaři 376 335 872
staniční sestra 376 335 859

Oddělení

Oddělení následné péče se nachází v objektu č. 9. (ve svahu / severně nad hlavním monoblokem).

Oddělení následné péče disponuje 26 lůžky. Pokoje jsou jedno- až čtyřlůžkové, vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, televizí, centrálním rozvodem kyslíku. Hygiena méně pohyblivých klientů probíhá v bezbariérové koupelně na pojízdném vanovém lůžku nebo pojízdné židli.

Oddělení sociálních lůžek disponuje 24 lůžky. 7 lůžek je součástí oddělení následné péče, dalších 17 lůžek se nachází v objektu č. 8 (ve svahu / severně nad objektem č. 9).

Pokoje v objektu č. 8 jsou jedno a dvoulůžkové, vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, televizí, centrálním rozvodem kyslíku. Na každém pokoji je koupelna se sprchovým koutem a WC. Hygiena méně pohyblivých klientů probíhá v bezbariérové koupelně na pojízdném vanovém lůžku.

Plánek nemocnice


Hospitalizace 

Do nemocnice si přineste občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, případně průkaz diabetika.

Vhodnou výbavou je domácí obuv, župan, pyžamo a věci osobní potřeby (toaletní papír, mýdlo, hřeben, kartáček na zuby apod.). Doporučujeme ponechat doma cenné věci (šperky, dražší mobilní telefon), větší obnos peněz či vkladní knížky. Za případnou ztrátu věcí nemocnice neručí.

S sebou si vezměte ideálně v originálním balení a s údaji o dávkování veškeré léky, které dlouhodobě užíváte, neboť je budete zřejmě užívat i během hospitalizace.


Podpora

V rámci nemocnice má oddělení k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště.

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.