Plán nemocnice

       

  • map-01hlavní budova - Lékárna V Nemocnici, pohotovosti, většina oddělení (chirurgie, interní, dětské, gyn.-por., neurologie, ortopedie, oční, ORL, rehabilitace, ARO, MJIP, RDG, operační sály), většina ambulancí (dětské, interní, chirurgické, gynekologické, ORL, oční, neurologické, ortopedické), meditační místnost, pokladna, občerstvení  
  • 2Poliklinika B - pracoviště lékařské mikrobiologie (PLM), pracoviště klinické imunologie a alergologie (PKIA), soukromé provozy 
  • 3Poliklinika C - ředitelství a správa nemocnice, ambulance revmatologická 2, endokrinologická 2, diabetologická a endokrinologická, imunologicko-alergologická amb. a osteologická ambulance (kostní denzitometr), preventivní kardiologie
  • 4poliklinika D - soukromé provozy
  • 5pracoviště klinické biochemie a hematologie (PKBH), hematologická ambulance / odběrová místnost, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP), následná intenzivní péče (NIP),
  • 6nukleární medicína
  • map-07odběrové místo dárců krve v období červenec a srpen 2024
  • dsdialyzační středisko, nefrologická ambulance
  • map-08sociální lůžka
 • map-09psychiatrie, lůžka následné péče, psychiatrická ambulance
 • 10pracoviště transfuzní služby (PTS), odběry krve a plazmy - mimo červenec a srpen 2024map-10
 • 12patologie
 • 18Lékárna Pod Nemocnicí, plicní ambulance, soukromé provozy
 • Buszastávka autobusu
 • Handicapvyhrazené parkování
 • Parkingparkování

      

 • Arehabilitační oddělení
 • Boční ambulance
 • Cneurologická ambulance
 • Danesteziologická ambulance
 • Egynekologické ambulanceE
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy

  

 • Aradiodiagnostické oddělení (RTG, CT, MRI) 
 • Bambulance ORL
 • Cinterní ambulance 
 • Ddětské ambulance
 • Echirurgické ambulance
 • Fdětská neurologická ambulance
 • Gortopedické ambulance
 • ambulancelékařská pohotovostní služba - pro dospělé, úrazové stavy, dětská
 • schody Lékárna V Nemocnicilekarna
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy
 • kavarnaobčerstvení, občerstvovací automaty
 • telefontelefon
 • photo-pg-628-200-140-informace, pokladna
 • kb abankomat, parkovací automat
 • e-bluepříjezd záchranky, operační sály 4, 5 a 6  

  

  • Atrakt intenzivní péče - ARO, Multioborová JIP
  • Bneurologické oddělení
  • Cinterní oddělení
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy
 • Achirurgické oddělení / lůžková rehabilitace 
 • Bcentrální operační sály 1, 2 a 3, centrální sterilizace
 • Cortopedické oddělení
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy

   

 • Adětské oddělení
 • Boční odděleníB
 • schodySchodiště
 • vytahVýtahy
 • Anovorozenecké oddělení, porodní sály
 • Bgynekologické oddělení
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy

  

 • krizmeditační místnost / nemocniční kaple
 • schodyschodiště
 • vytahvýtahy

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.