Dialyzační středisko a péče o nefrologické pacienty

Péče

Dialyzační středisko ošetřuje pacienty s chronickým selháváním ledvin (diabetici, polycystické onemocnění, poškození hypertenzí - špatně léčené nebo neléčené, poškozené při úrazech):

  • hemodialýza a hemodiafiltrace - celkem 20 dialyzačních lůžek/křesel vč. 2 v izolační místnosti + akutní dialýza v rámci ARO / JIP
  • peritonální (břišní) dialýza - indikace a dohled nad pacienty léčenými doma (spolupráce s VFN Praha)
  • domácí hemodialýza - indikace a dohled nad pacienty léčenými doma
  • indikace k transplantaci - spolupráce s klinickými pracovišti VFN Praha a FN Plzeň

Pracoviště dialýzy navštěvuje průběžně zhruba 70 až 80 pacientů zejména z okresů Klatovy, Domažlice i Plzeň-jih. 

Pracoviště pracuje ve střídavém směnném provozu: PO, ST, PÁ - nepřetržitý, ÚT, ČT - dvousměnný, SO - jednosměnný (ranní)

Dialýza detail 1

Onemocnění ledvin

Většina lidí se narodí s dvěma ledvinami, z nichž každá obsahuje asi milión tělísek (nefronů), která slouží k očišťování krve a odstraňování nadbytečné tekutiny. Během stárnutí část těchto tělísek zaniká, což ale nemá velký význam vzhledem k velkým rezervám. Pokud však ledviny onemocní a nefronů zanikne příliš velké množství, nestačí už ledviny očišťovat krev a odstraňovat tekutiny naplno.

Výsledkem je zhoršení ledvinných funkcí, přičemž při poklesu funkčnosti ledvin pod cca 10 % je nemocný člověk přímo ohrožen na životě. Nejčastějšími příčinami ledvinné nedostatečnosti jsou špatně léčená cukrovka, vysoký krevní tlak, vrozené choroby ledvin nebo porucha obranyschopnosti člověka (autoimunitní choroby). Nepříznivý vliv má užívání některých léků, například proti bolesti.

Ambulantní péče / dialýza

V nefrologické poradně KN vyšetřujeme a sledujeme pacienty s onemocněním ledvin. U nemocných s onemocněním ledvin pátráme po příčině a vedeme léčbu. Cílem je co nejvíce oddálit konečné selhání ledvinných funkcí. Spolupracujeme s klinickými pracovišti a transplantačními centry v Plzni a Praze.

Pomocí očišťovacích metod (dialýzy) je možné zajistit dlouhodobé přežití a dobrou kvalitu života, ledviny se však již takto vyléčit nepodaří.

Pokud se funkce ledvin natolik zhorší, že je nutné přistoupit k náhradě jejich funkce, probereme s nemocným všechny možnosti léčby (hemodialýza – krevní dialýza, peritoneální – břišní dialýza, transplantace ledviny) a podle individuálních potřeb a možností doporučíme nejlepší způsob. Současně zajistíme vše potřebné pro zahájení očišťovací metody. 

Transplantace ledviny

Přichází-li v úvahu transplantace ledviny, zajišťujeme všechna potřebná vyšetření a provázíme nemocného celým procesem přípravy na transplantaci. Ta se provádí v transplantačních centrech v Plzni nebo v Praze. Zajišťujeme jak zařazení na čekací listinu na ledvinu od neživého dárce, tak i vyšetření případných dárců z okolí nemocného.

Péče s hospitalizací

Podílíme se na péči o nemocné s ledvinnými chorobami, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici. Vyšetřujeme i pacienty hospitalizované v jiných zařízeních, pokud o to požádá ošetřující lékař. Je-li u nemocných s onemocněním ledvin nutná hospitalizace, podílí se na jejich léčbě v nemocnici stejný tým jako v nefrologické ambulanci a na dialýze. V závažnějších případech zajišťujeme hospitalizaci na klinických pracovištích.


Tým

Vedení

Oulehle 1

MUDr. Kateřina Oulehle, MBA 
vedoucí lékařka hemodialyzačního pracoviště

376 335 801

nefrologie@klatovy.
nemocnicepk.cz
  

Pohlreichova

Pavla Pohlreichová
staniční sestra

376 335 805

pavla.pohlreichova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

Lékaři

MUDr. Kateřina Oulehle, MBA - vedoucí lékařka hemodialyzačního střediska

MUDr. Jan Vachek - primář interního odd.
MUDr. PhDr. Oskar Zaklyanov, PhD.

MUDr. Roman Pavlík
MUDr. Adéla Maříková
(tč. MD)

Nelékařští zdravotníci

Svědomitě a odborně o pacienty dále pečují sestry a sanitáři dialyzačního oddělení.


Kontakt

oddělení 376 335 804
vedoucí lékařka  376 335 801 katerina.oulehle@klatovy.nemocnicepk.cz; nefrologie@klatovy.nemocnicepk.cz 
staniční sestra 376 335 805 pavla.pohlreichova@klatovy.nemocnicepk.cz
nefrologická ambulance 376 335 802

Pracoviště

Dialyzační středisko vč. nefrologické ambulance se nachází v novém pavilonu D vpravo za hlavním vjezdem do areálu nemocnice.

Pracoviště je součástí interního oddělení.

Disponuje 20 dialyzačními lůžky resp. křesly 

Plánek nemocnice

di 2


Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance vyšetřuje nemoci močového ústrojí a ledvin a monitoruje stav pacientů s poškozením ledvin.

Nefrologická ambulance


Podpora

V rámci nemocnice má dialyzační středisko k dispozici všechna důležitá diagnostická, komplementární a podpůrná pracoviště.

V oblasti cévních přístupů pro hemodialýzu („shunty“) spolupracuje pracoviště především s cévní chirurgií v Domažlicích a II. chirurgickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, dále Angiocentrem Příbram. Implantace peritoneálních katetrů, edukaci a řešení složitějších problémů zajišťujeme ve spolupráci s Klinikou nefrologie a I. chirurgickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Onemocnění příštítných tělísek řešíme především s Endokrinologickým ústavem v Praze, III. interní klinikou VFN v Praze a s III. chirurgickou klinikou FN Motol.

Dále s polupracuje s transplantačními centry v Plzni a v Praze.


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.