Dárcovství plazmy

Rezervace

Plazmu odebíráme vždy od všech dárců bez odhledu na krevní skupinu dárce.
Je třeba si rezervovat čas odběru přes on-line rezervační systém. V systému je vidět aktuální obsazenost.
Před první rezervací odběru plazmy je nutné se zaregistrovat. Každá další rezervace pak bude snazší.
Dodržujte odstupy odběrů - minimální i maximální. 
Přijďte na začátek odběrového času. Odběr trvá hodinu a pak je nutné křeslo připravit pro dalšího dárce. 
Nový dárce plazmy musí vždy napřed darovat krev. Až poté se můsže stát dárcem plazmy.  
   

REZERVACE odběru PLAZMY

Začátky odběrů
Po   6:30    7:45    9:00    10:15
St, Čt               7:45    9:00    10:15
  6:30    7:45    9:00    10:15 
Minimální odstupy
 • plazma  →  plazma  -  nejdříve po 14 dnech
 • krev  →  plazma  -  nejdříve po měsíci
Maximální odstup
 • Plazmu lze darovat nejdéle půl roku od předchozího odběru plazmy či krve. Po delším odstupu je nutné absolvovat napřed odběr krve.

Odběry krve
info zde


Co dostanu?

Kromě dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří plazmu nebo výrobky z ní potřebují k uzdravení, získá bezpříspěvkový dárce plazmy za uskutečněný odběr:   

Co je plazma?

"Nejvzácnější tekutina na čtyři", jak se v křížovkách píše, byla, je a zřejmě i v budoucnu zůstane KREV. V posledních letech ale získává v medicíně na významu jedna konkrétní složka krve a tou je KREVNÍ PLAZMA. Nejen že se dá využít jako doplněk příjemci krve, ale je i nenahraditelná ve farmacii pro výrobu mnoha životně důležitých léků například pro pacienty s poruchou srážlivosti krve, k léčbě rozsáhlých popálenin i pro léčbu jiných zranění.

Krevní plazma tvoří 55 procent lidské krve. Sama o sobě je z 90 % tvořena vodou, ze dvou procent minerálními látkami a osm procent plazmy tvoří bílkoviny. A právě tyto plazmatické bílkoviny jsou hlavním důvodem odebírání a zpracování  plazmy. Krevní plazmu nelze ničím jiným nahradit ani ji uměle vyrobit.

KN TO 1


Proč darovat?

Také plazma má potenciál k uzdravení, nebo dokonce záchraně života. Dovolte nám proto pokusit se vás alespoň inspirovat k zamyšlení stát se pravidelnými nebo klidně i jen příležitostnými dárci krevní plazmy. Budeme vám za to nesmírně vděčni. 

Odběr plazmy se nazývá plazmaferéza. Probíhá podobně jako odběr krve, tedy napíchnutím žíly na ruce a řízeným přístrojovým odběrem. Dochází prakticky k odběru krve. Z ní se ale přímo v průběhu odběru plazma přístrojově oddělí a zbylá krev (zejména červené krvinky) se ihned vrací do těla. Při tomto způsobu odběru se naráz odebírá cca 750 ml plazmy. S výjimkou malého píchnutí sterilizovanou jehlou do žíly na ruce je plazmaferéza bezbolestná.

Na rozdíl od odběru krvinek (plné krve) nemá odběr bílkovin, minerálů a vody na organismus zdravého člověka žádný zřetelný vliv. Odebranou plazmu si tělo opět doplní do dvou dnů.

Jsou dva základní způsoby užití plazmy:

 • klinické – využití přímo v nemocnici k transfúzi (podobně jako krev)
 • farmaceutické – nenahraditelný základ pro výrobu léčiv a v medicíně potřebných derivátů z plazmy pro léčbu nemocí i  zranění (konkrétní užití níže)
Využívá se konkrétně k léčbě / při zákrocích: 
 • popálenin, náročných chirurgických zákrocích vč. transplantací
 • poruch srážlivosti krve (zejména hemofilie)
 • poruch imunitního sytému
 • závažných onemocnění plic a jater
 • Rh inkompatibility krve matky a plodu
 • vztekliny, HIV, traumat (hlavně u dětí)

Příklady léčiv a léčebných derivátů vyráběných / získávaných z plazmy:

 • Koagulační faktory (faktory krevního srážení) – Tělo lidí s poruchami krvácivosti (zejména hemofilici) není schopné samo řádně zacelit ránu (po úrazu, operaci aj.) a zastavit krvácení. Drobné poranění tak může způsobit vnitřní krvácení s fatálními dopady včetně poškození orgánů a smrti. Dodání koagulačních faktorů, vyrobených z plazmy, umožňuje upravit krvácení a dodat chybějící koagulační faktory.
 • Imunoglobulin (IVIG) – Existuje přes 150 poruch imunitního systému. Organismus pacientů se pak těžko brání nákazám a nezabírají ani běžná antibiotika. IVIG chrání před standardními i závažnými infekcemi. Používá se i k léčbě nemocí vyvolaných autoimunitním procesem.
 • Alfa-1 antitrypsin – Nedostatek proteinu antitrypsin v krevním řečišti způsobuje defekt alfa-1 běžně známý jako rozedma plic. Je to dědičná vada, která může vyvolat závažná plicní onemocnění u dospělých a častá onemocní plic a jater (cirhóza, hepatální karcinom) u dětí i dospělých.
 • Albumin – Užívá se při léčbě popálenin, u pacientů, kteří prodělali trauma, a u pacientů po operacích nebo s pokročilým nádorovým onemocněním.
 • Speciální imunoglobuliny – užívají se při léčbě vztekliny, tetanu, u pacientů na dialýze a příjemců transplantovaných orgánů. Podává se i těhotným ženám, které trpí Rh inkompatibilitou (netolerující se krev matky a plodu), jež může vést k trvalému poškození nebo smrti nenarozeného dítěte.

Krev lze opětovně darovat nejdříve po dvou měsících, plazmu již po 14 dnech. A mezi odběrem krve a plazmy je třeba interval měsíc a při opačném pořadí jen dva týdny. Lze tak střídavě darovat krev i plazmu, aniž by byl jakkoli pozdržen cyklus odběrů krve.

Pokud dárce splňuje zdravotní podmínky, věkovou hranici, časový interval mezi odběry, není nikdy důvod dárce plazmy odmítat. Využití plazmy neovlivňují krevní skupiny a je natolik široké a expirace natolik dlouhá, že nemůže dojít k tomu,
že by vzácná tekutina nebyla včas využita, jak někdy hrozí v případě krve.

Stejně jako odběry krve jsou i bezplatné odběry plazmy oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plaket Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 odběrů), stříbrnou (20), a zlatou (40) a dále pak Kříži ČČK (od 80
odběrů), nebo dokonce plaketou Dar života (250 odběrů). 

Dárcovství je věc společenské odpovědnosti, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev či plazmu nebo léky z ní
potřebují a to nezřídka i k záchraně života. Odběr ale trvá hodinu a dárci musí přijet přímo do nemocnice, což je stojí čas i dopravu. Na vyžádání proto dostávají kompenzaci 300 Kč. V případě využití finanční kompenzace se odběr nezpočítává do počtu odběrů pro získání ocenění ČČK.   

V odběrové místnosti plazmy jsou čtyři odběrová křesla, která jsou obsazována v cyklech. Ideální je, pokud jsou obsazena všechna, což umožňuje návštěvu skupin přátel, kteří si tak spolu mohou „poklábosit“, shlédnout na DVD oblíbený pořad a strávit spolu pohodovou hodinku.

Bylo by pochopitelně lépe, kdyby nebyly nemoci, úrazy, zdravotní potíže a nebylo třeba nemocnic ani transfuzních oddělení. Je lepší být zdráv a každému to přejme. Bohužel ne každému je osud nakloněn. Nemoci a úrazy si nevybírají. Lze si ale často vybrat způsob léčby. Je vhodné myslet už dopředu na to, aby možnost výběru léčby vždy byla ... aby byly na výběr i léčiva z plazmy, (pokud byste je někdy sami potřebovali). 

Odběry se dělají výhradně v odběrové místnosti nemocnice. Zatím se cykly plánují na pracovní dny od 7:30, 9:00, 10:30, 13:00 a v pátek také od 6:00 (viz výše barometr). V případě zaplnění uvedených cyklů nebo pravidelného zájmu dárců o jiný termín jsme připraveni je rozšířit

Nebudeme tajit, že odebírání plazmy je v systému financování českého zdravotnictví zajímavým příjmem. Víc dárců a víc odběrů nepředstavuje jen větší pomoc pro pacienty závislé na lécích z plazmy, ale i větší příjmy nemocnice. A vzhledem k tomu, že systém financování naopak činí mnohá jiná pracoviště ztrátovými, pomáhá darování plazmy ztráty těchto pracovišť kompenzovat a zachovat jejich existenci v tomto regionu.


Plazma / Krev

     plazma

KN TO 5
    

     krev

photo-pg-403---
    

Kdo může darovat?

Dárcem plazmy může být stejně jako v případě krve každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Specifické požadavky jsou o něco benevolentnější. Potenciálních dárců plazmy je tedy více.

Jak často lze darovat?Plazma → Plazma: Nejdříve po 14 dnech

Plná krev → Plná krev: Nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících
    
Plná krev → Plazma: Nejdříve po měsíci

Plazma → Plná krev: Nejdříve po 14 dnech a splnění intervalu od předešlého odběru plné krve.
    
Je i jinak dárcovství omezeno?
    
Nejvýše 25 litrů odebrané plazmy za rok.


Nejvýše pět odběrů v jednom roce.


Je nutné se k odběru objednat?

            Nemocnice má čtyři odběrová  místa, kde začínají odběry současně a to vždy po 90 minutách. Objednání je proto nutné. Nejlépe přes rezervační systém popř. telefonicky.
    
             Není třeba. Kapacita a rychlost odběrů rezervaci nevyžadují. Dárce bývá přijat zpravidla okamžitě nebo nejvýše do 10 minut.
    
Jak dlouho odběr trvá?
   
Zpravidla necelou hodinu - pobyt na oddělení je kolem 80 minut.
   
Téměř 10 minut - pobyt na oddělení je standardně do 30 minut.

Kde a kdy lze provádět odběry?
   
   

Výhradně v odběrové místnosti nemocnice, každý pracovní den od 7:30, 9:00. 10:30, 13:00 (v pátek také od 6:00, v případě zaplnění kapacit nebo pravidelného zájmu je možnost rozšíření na odpolední hodiny).   

V odběrové místnosti každý pracovní den mimo úterý od 6:30 do 11:30 (viz Barometr krve). V úterý výjezdovým způsobem v dalších 11 místech regionu (viz Plán výjezdových odběrů).   
Jaké množství se odebírá?
    
Zpravidla 750 až 800 ml. Záleží i na hmotnosti dárce
   

Zhruba 400 až 450 ml tělních tekutin - z toho 170 až 200 ml krve a 180 až 230 ml plazmy

Jaká je expirační doba?
  
Plazmu lze zamrazit a díky tomu vydrží až tři roky. Kvůli intenzivnímu využívání ve farmacii je ale zpracování plazmy rychlejší.
   
    
Šest týdnů. Nevyužije-li se ve lhůtě, stává se bohužel biologickým odpadem. Proto se nemocnice snaží odběry krve řídit.
   
   
Jaký vliv má odběr na organismus?
  
Odběr plazmy tedy bílkovin, minerálů, vody nemá na organismus zdravého člověka žádný zřetelný vliv.
   

Odběr krvinek se projevuje jako chudokrevnost. Organismus i zdravého člověka dočasně oslabí.
   

Za jak dlouho se odebrané látky znovu vytvoří?
  
Odebranou plazmu si tělo opět doplní (vytvoří) zhruba do 48 hodin.
   
   
   
Úplná obnova odebraných krvinek trvá až dva týdny.
   
   
   
Může se stát, že je dárce odmítnut?
  
Pokud splňuje zdravotní podmínky, věkovou hranici, časový interval mezi předešlým odběrem krve či plazmy, není nikdy důvod dárce plazmy odmítat.

Potřeba každé krevní skupiny je různá a v čase se mění. Máme proto Barometr krve, který sděluje, jaké dárce v daný den potřebujeme a u koho je naopak přínosnější darování odložit.

Dostává dárce něco za odběr?
  
V případě, že se jedná o bezpříspěvkový odběr, má dárce stejné befity jako dárce krve viz níže. Dárce ale může požádat o náhradu za ušlý zisk 300 Kč za odběr. Pak se odběr považuje za příspěvkový a snižují se benefity (viz níže). 

Dárcovství krve je bezpříspěvkové / bezplatné, ale dárce získává benefity viz níže.
   

Ano, drobné občerstvení, poukázku Sodexo 150 korun, nárok na den volna v práci, slevu ze základu daně z příjmu 3000 Kč, popř. další benefity od města nebo od zdravotní pojišťovny. Dárcovství je ale především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev či plazmu nebo léky z ní potřebují a to nezřídka i k záchraně života.

Oceňuje se vícečetné dárcovství plazmy? Stejně jako odběry krve jsou i bezpletné odběry plazmy oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160). Nejvyšší ocenění je plaketa Dar života za 250 odběrů. Počítají se výhradně bezpříspěvkové odběry, kdy dárci nevyužijí finanční odměny či kompenzace.

Pracoviště

Odběrová místnost je součástí transfuzního oddělení a nachází se v objektu č. 10 za hlavním monoblokem nemocnice. Vchod je shora (sever).

Plánek nemocnice

KN TO 4

 


Ke stažení

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.