Nemocnice, jež byla vzorem už před sto lety

Zdravotnictví a medicína se v Klatovech začala vyvíjet v podstatě ihned po vzniku města v druhé polovině 13. století. Od té doby bylo v Klatovech zřízeno několik špitálů (byť svým charakterem odpovídaly spíše chudobincům) a nemocnic. Novodobá historie nemocniční péče se však v Klatovech píše od roku 1914. To byla dokončena a otevřena nová nemocnice na takzvaném Křesťanském vrchu, tedy v místech, kde stojí nemocnice dodnes. 

Na tehdejší dobu byla nová nemocnice pavilónového typu postavena a vybavena velmi moderně, prakticky a s velkou pečlivostí. Podle úsudku odborníků byla dlouhou dobu jednou z nejmodernějších nemocnic v Čechách. Důkazem toho byla skutečnost, že si zemský správní výbor v Praze vyžádal v roce 1923 fotografie budov a interiérů pro výstavu ve Štrasburku. 

Klatovská nemocnice se od svého vzniku mohla pyšnit mnoha skvělými a na tehdejší dobu velmi uznávanými odborníky z řad lékařů, kteří svůj profesní život zasvětili lékařské praxi.

Prvním primářem nové nemocnice se stal v roce 1914 chirurg Dr. Bohumil Till, kterého po úmrtí na španělskou chřipku v jeho 42 letech nahradil primář - chirurg Dr. Karel Dobruský. Ten stál v čele nemocnice od roku 1918 až do roku 1954, kromě let 1943 – 1945, kdy byl vězněn v koncentračním táboře a nemocnici řídil Dr. Stanislav Pour.

Do roku 1938 bylo v klatovské nemocnici 262 lůžek a postupem času se kapacita navýšila na 340. V roce 2003 tvořilo lůžkovou kapacitu nemocnice 382 lůžek a 12 odborných pracovišť. V roce 2011 měla nemocnice 376 lůžek.

2014113507-interiery-nemocnice-30.-leta

Významnými osobnostmi, které tvořily dobrou pověst nemocnice v nedávné historii, bylo mnoho. Za všechny jmenujme prim. MUDr. Vladimíra Sobotku, přednostu chirurgického oddělení; prim. MUDr. Bedřicha Barborku, přednostu ARO; prim. MUDr. Aloise Mádleho, přednostu interního oddělení; prim. MUDr. Jiřího Hotovce, přednostu dětského oddělení; prim. MUDr. Václava Hadince, přednostu patologického oddělení a mnoho dalších.

1915

IMG_0785

Protože téměř sto let starý areál nemocnice už nevyhovoval současným požadavkům na zdravotnické zařízení, přistoupila Rada Plzeňského kraje na počátku nového milénia k vybudování nové části nemocnice. Cílem bylo soustředit většinu zdravotnických oborů – ambulancí i lůžkové části do jednoho velkého objektu do takzvaného monobloku. Ten byl zprovozněn v roce 2012. Většinu původních prostor nemocnice opustila. 


Současnost

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.