Hospitalizace

Ať už je hospitalizace Vás či Vámi blízké osoby plánována nebo se jedná o akutní příjem, bývá jakýkoli pobyt ve zdravotnickém zařízení tou méně očekávanou a vítanou životní zkušeností. Obav z pobytu v nemocnicích jsme si vědomi. Týmy lékařů, sester a dalších pracovníků se proto  snaží, aby pobyt každého pacienta byl co nejefektivnější a nejpříjemnější. Personál je připraven Vám věnovat za pomoci moderních přístrojů a technologií maximální odbornou péči a hospitalizaci udělat milou i po lidské stránce.

K tomu, aby na pobyt v nemocnici převážily příjemné vzpomínky, může ale významně přispět i samotný pacient či jeho blízcí, kteří jej navštěvují. Rádi vám tímto poskytneme informace a tipy, jak hospitalizaci co nejvíce ulehčit.

Přijetí k plánované hospitalizaci

K plánovanému výkonu se dostavte v určený den v doporučenou hodinu na konkrétní příjmovou ambulanci. Podrobnosti o časech a příjmových ambulancích jsou ve stránce každého oddělení (zde) v kapitole Hospitalizace. Pokud se nemůžete dostavit v určený termín, kontaktujte co nejdříve po tomto zjištění dané oddělení nebo nemocnici 376 335 111 (recepce).

Po přijetí na oddělení Vám bude přiděleno lůžko, budete seznámeni s provozem oddělení, obdržíte informaci o tom, kdo je váš ošetřující lékař, jaká bude příprava na vyšetření nebo operační zákrok popř. jaká bude následovat léčba.

Na oddělení budete mít možnost seznámit se s právy pacientů a dalšími důležitými informacemi. V případě většího výkonu (například operace, náročné vyšetření) Vás lékař seznámí s plánovaným úkonem, proč je prováděn a případně, jaká jsou rizika, abyste mohl/a vyjádřit podpisem kvalifikovaně svůj souhlas či odmítnutí výkonu. U nezletilých a ve zvláštních právních případech se vyjadřuje i zákonný zástupce.

Informace o vašem zdravotním stavu bude během hospitalizace i později poskytovat ošetřující lékař pouze těm osobám, které vymezíte při podpisu tzv. souhlasu s hospitalizací.  

Přijetí k hospitalizaci


Co si s sebou (ne)vzít do nemocnice?

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.