Příležitosti pro nelékařské zdravotníky

Klatovská nemocnice

Všeobecná sestra na neurologické odd. (vhodné pro absolventy)

Nemocnice akutní péče v Klatovech přijme na neurologické oddělení s nepřetržitým provozem všeobecnou popř. praktickou sestru. Pozice je vhodná i pro absolventy/ky, popř. na částečný úvazek.

Klatovská nemocnice

Všeobecná sestra na odd. sociálních lůžek (vhodné pro důchodce)

Nemocnice akutní péče v Klatovech přijme na nové oddělení zdravotně sociálních lůžek s nepřetržitým provozem všeobecnou popř. praktickou sestru. Pozice je vhodná i pro zdravotnice v důchodovém věku nebo na částečný úvazek.

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.