Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů získaných kamerovým systémem je Klatovská nemocnice, a.s.; Plzeňská 929, 339 01 Klatovy; IČO:  263 60 527; datová schránka: 7vcesc8 (dále jen "nemocnice").

Údržbu kamerového systému, a tedy zpracovatelem osobních údajů z kamerového systému je firma HITEL s.r.o. Ul. 5. května 831, 339 01 Klatovy.

Kontaktní údaje Správce údajů pro jakékoliv záležitosti týkající se ochrany osobních údajů jsou zde: https://klatovy.nemocnicepk.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Pověřenec: libor.sram@bdo-it.com

Účel a právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím kamerového systému se záznamem v rozsahu podobizny zachycené na kamerovém záznamu, a to za následujícími účely: 

Právním základem zpracování je oprávněný zájem nemocnice … ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, spočívající v ochraně výše uvedených chráněných hodnot a zájmů.

Popis kamerového systému a doba uložení záznamu

Kamerový systém v rámci nemocnice je tvořen celkem 4 kamerami umístěnými v areálu nemocnice.

Kamery snímají vjezd/výjezd do/z areálu, rampu u centrálního skladu, hlavní vchod do monobloku a příjezdovou cestu k hlavnímu vchodu. Kamery nesnímají prostory určené k léčebným výkonům ani soukromým úkonům, ve kterých může dojít k narušení vaší intimní zóny.

Celý monitorovaný prostor je u každého vchodu do areálu nemocnice označen piktogramem kamery. Kamery snímají obraz barevně a nepřetržitě. Osobní údaje obsažené na záznamech z kamer jsou uchovávány na záznamovém zařízení po dobu 7 dní, což je doba nutná k tomu, aby mohl být zjištěn a prošetřen případný incident. Po uplynutí této doby jsou tyto záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Záznamy z kamerového systému mohou být sdíleny s třetími stranami:

Zabezpečení dat

Jsou zavedena přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Je zohledněn stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Veškeré přístupy oprávněných osob ke kamerovým záznamům jsou umožněné jen v odůvodněných případech a vždy jsou řádně logovány.

Tato opatření zahrnují přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti příslušných zaměstnanců, kteří mají přístup k osobním údajům a školení zaměstnanců.

Práva subjektu údajů

Pro uplatnění práv subjektů údajů dle GDPR nebo poskytnutí informací jsou k dispozici kontaktní údaje uvedené v článku Správce osobních údajů.

  

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2021 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.