Rehabilitační oddělení klatovské a horažďovické nemocnice používají k léčbě virtuální realitu

23. 11. 2023

TISKOVÁ ZPRÁVA

Klatovská nemocnice a Nemocnice následné péče Horažďovice začaly využívat k léčbě pacientů virtuální realitu. Její budoucnost je v řadě oborů, nicméně nejrozšířenější použití je momentálně v rehabilitaci a nejinak je tomu i v Klatovech a Horažďovicích. Tamní rehabilitační oddělení pořídila čtyři respektive dvě sady speciálních brýlí a tabletu s aplikací VR Medical, které pomohou lidem cvičit zábavnou formou a zefektivní tak průběh léčby. 

Nasazením brýlí, v nichž je zabudován širokoúhlý monitor, se pacient ocitne ve fiktivním ale příjemném prostředí. Terapeut mu pak dle potřeby, jakou část těla má procvičovat, vybere v aplikaci na tabletu vhodný typ cvičení, náročnost a čas a pacient pak už jen postupuje s asistencí terapeuta dle instrukcí. Z druhé strany brýlí jsou pak citlivé senzory, které snímají pohyb těla, náklon hlavy, ale i pohyb ruky nebo dokonce jednotlivých prstů a vyhodnocují, jak pacient plní zadané úkoly.

K procvičování rukou, ramene, loktů, ale i nohou nebo zad lze vybrat například cviky ve stoje. Pacient se objeví třeba v kuchyni a vyndává nádobí z myčky. Musí se ohnout, uchopit talíř nebo skleničku prsty a vložit do skříňky, kam patří. Nebo se pacient objeví v sadu a ze stromu sbírá do košíku ovoce. Někdy je v úrovni hrudníku někdy v úrovni očí, ale někdy musí pacient sáhnou vysoko nad sebe. Virtuální realita ho tak nutí zatěžovat rozsahem pohybu ramenní kloub, který je třeba po úrazu nebo po operaci.

Touto formou a pokud pacient nevidí celou paži, se zpravidla dostane výše než při běžném cvičení, kdy jen mechanicky zvedá paži. Při takovém cvičení se zastaví v určité výšce, kdy ho kloub začne bolet, a přes tu se těžko dostává. S virtuální realitou jsou výsledky lepší a rehabilitace efektivnější. Nabízí pak i cviky v sedě nebo v leže, kdy se procvičují zase další partie.

„VR Medical se s úspěchem uplatňuje jak v neurorehabilitaci, tak v terapii ortopedických pacientů. Virtuální realita je ideální pro aktivizaci seniorů, jako součást tréninku neurologických pacientů či cíleného výcviku kognice sportovců. Je možné ji použít jak v ambulantní péči, tak na lůžkových odděleních – neurologii, onkologii, následné péči a dalších," říká vrchní fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Klatovské nemocnice Linda Klugerová

Vedoucí fyzioterapeut horažďovické nemocnice Karel Kroh pak doplňuje, že cvičení jsou účinná například pro zvyšování svalové síly nebo celkové kondice a mobility, dále pro zlepšení hrubé i jemné motoriky nebo pro snížení bolestí. „Některá napomáhají zlepšit rovnováhu nebo přímo napomáhají s nácvikem běžných činností a tím zvýšení soběstačnosti. A v neposlední řadě jsou v aplikaci obsaženy i cvičení pro zlepšení kognitivních funkcí, například paměti, pozornosti nebo prostorové orientace,“ doplňuje terapeut.

Hlavní výhodou je, že program je nejen zábavný a pacient tak cvičí efektivněji nebo i déle, ale především umožňuje cvičení s významně nižší hladinou bolesti. „Virtuální prostředí vtáhne pacienty natolik, že zapomenou na překážky, které vnímají v realitě. Přitom neztrácejí lidský kontakt s fyzioterapeutem. Čím větší překážka, tím je pro její zdolání potřeba větší motivace.  Pacienti jsou příběhem a virtuálním světem pohlceni. Úkoly plní s nadšením, překonávají své limity v rozsahu pohybu a jsou motivovaní. Velkým přínosem je zároveň posunutí prahu vnímání bolesti při cvičení,“ doplňuje Klugerová. A právě vnímání bolesti je pro motivaci zásadní. Rozmanité prostředí zprostředkované virtuální realitou strhává pozornost pacienta a způsobuje distrakci od bolesti. Tímto mechanismem dokáže virtuální realita posunout práh bolesti pacientů, což usnadňuje jejich návrat do běžného života. Pacienti dokáží zvyšovat rozsah pohybu, aniž by si to uvědomovali. Virtuální prostředí je bezpečné a nenáročné a lze je v průběhu rehabilitace snadno přizpůsobit vyšším nárokům na pacienta. Vybrané virtuální prostředí navíc přirozeně podporuje a stimuluje kognitivní výkon, klade nároky na udržení pozornosti, orientace, schopnost reakce a plánování.

Daná cvičební jednotka může probíhat v leže, v sedě nebo ve stoje, na nestabilních pomůckách a podobně. Jde o jednotku ušitou na míru danému pacientovi vzhledem k jeho diagnóze, věku, zaměření. Fyzioterapeut celou cvičební jednotku řídí a dotykem, je-li potřeba, navádí pacienta ke splnění úkolů. Pacient se cítí tedy bezpečně, je plně pod dohledem kvalifikovaného pracovníka. Terapeut vidí jak si pacient vede na tabletu a v průběhu terapie může upravovat daný průběh – zvažovat obtížnost, rozsahy pohybu, jemnou motoriku a podobně.

Virtuální realitu využívá od listopadu také rehabilitační oddělení Domažlické nemocnice. Více zde

Tisková zpráva PK: Virtuální realita pomáhá už i v nemocnicích

 


Zpět

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.