V Klatovech vznikla nová laboratoř. Měří imunitu i alergie a doplní ji ambulance

15. 12. 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA

Klatovská nemocnice zprovoznila v uplynulých dnech laboratoř klinické imunologie a alergologie. Měří mimo jiné protilátky, analyzuje obranyschopnost organizmu a zkoumá i autoimunitu nebo alergie. Pro pacienty s poruchami imunity a alergiky se následně zprovozní i imunologicko-alergologická ambulance, která bude zajišťovat specializovanou péči a léčbu těchto pacientů. Laboratoř bude provádět vyšetření nejen pro Klatovskou nemocnici a další krajská zařízení, ale své služby nabídne i dalším zdravotníkům a zdravotnickým zařízením v regionu.

Rozsáhlejší imunologická vyšetření na Klatovsku nikdo neprovádí. Nemocnice i privátní ambulance vozí odebrané krevní vzorky svých pacientů k vyšetřením zpravidla do Plzně. Laboratoř tedy vzniká v nemocnici jako zcela nové pracoviště. Zabydluje se ve zrekonstruovaných prostorech v bývalé poliklinice v ulici Pod Nemocnicí. K dispozici má již erudovaný personál i potřebné přístroje, které nemocnice pořídila mimo jiné s využitím dotací IROP.

Jedním z přístrojů, kterým je laboratoř nově vybavena je průtokový cytometr, který měří parametry a funkci buněčné imunity. Dalšími stěžejními přístroji laboratoře jsou ELISA analyzátor a fluorescenční mikroskop umožňující analýzu protilátek a autoprotilátek. Ke zmíněným přístrojům přibyde ještě multiplex analyzátor, který bude sloužit k alergologické diagnostice.

Vyšetření, která bude laboratoř provádět, lze rozdělit do několika skupin. Jednou z nich je měření protilátkové nebo buněčné imunity. „Velmi zjednodušeně – ze vzorků krve od pacientů budeme analyzovat obranyschopnost organizmu, například proti virovým či plísňovým infekcím, respektive deficit odpovědi organizmu na tyto infekce. Ten může být způsoben buď chybějícími protilátkami, nebo deficitem obranných buněk, popřípadě nesprávnou funkcí těchto obranných buněk,“ popisuje analytička nové laboratoře Mgr. Lucie Turečková.

„Nedostatečná imunita se u pacientů projevuje častou nemocností, zejména časným nachlazením, průjmy, ale i vážnějšími pneumoniemi, bronchitidami, záněty močových cest až septickými stavy. O špatném stavu imunity také svědčí zdlouhavé nebo komplikované hojení úrazových či pooperačních stavů. Častými pacienty s deficitem imunity jsou také pacienti po onkologické léčbě nebo pacienti nakaženi virem HIV. Všechny tyto stavy bude moci laboratoř diagnostikovat,“ doplňuje analytička.

Dále se bude laboratoř zabývat i alergiemi, tedy zkoumáním příčin přecitlivělosti organizmu na vnější podněty, ať už se jedná třeba o reakce na pyly, prach, hmyzí jed, potraviny a jiné stimuly.

V neposlední řadě bude laboratoř diagnostikovat autoimunitní poruchy. „Při autoimunitním onemocnění je porušena schopnost organizmu rozpoznávat vlastní buňky a tato imunitní reakce organizmu vede k poškození vlastních buněk a tkání. Mezi takováto onemocnění patří například autoimunitní záněty cév, revmatoidní artritida, diabetes, celiakie a záněty střeva nebo onemocnění štítné žlázy. U těchto pacientů nová laboratoř přináší nejen možnost tyto poruchy diagnostikovat, ale následně také sledovat aktivitu onemocnění a účinnost terapie,“ doplňuje MUDr. Karolína Šilhavá, která bude v nové laboratoři i ambulanci působit jako lékařka.

     

Co nová laboratoř poskytne?

  • Měření parametrů buněčné imunity a její funkce
  • zjišťování schopnosti tvorby protilátek
  • vyšetření autoprotilátek
  • analýza alergenů

Více info na webu PKIA  

     

Laboratoř bude spolupracovat a provádět laboratorní vyšetření pacientů především pro interní a dětské oddělení a specializované ambulance, jako je revmatologická, diabetologická, endokrinologická, hematologická nebo nefrologická. Své služby nabídne nejen Klatovské nemocnici, ale i Domažlické a Stodské nemocnici nebo jiným zdravotnickým zařízením a soukromým ambulantním specialistům.

Pokud se u pacientů skutečně odhalí potíže s imunitou, bude jim zajištěna i další péče. „V nejbližších týdnech zprovozníme imunologickou a alergologickou ambulanci, která se bude o takové pacienty starat. Pacientům nabídne krom diagnostiky i imunologickou či alergologickou terapii, případně indikuje pacienty k centrové péči na vyšších pracovištích,“ říká vedoucí lékařka laboratoře a ambulance MUDr. Jana Hanzlíková, která si do Klatov přináší bohaté zkušenosti z Ústavu imunologie a alergologie plzeňské fakultní nemocnice a dodává, že se těší na vzájemnou spolupráci a na nové pacienty.
       
       
Pořízení přístrojového vybavení laboratoře je spolufinacováno Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 - více zde. 

Zpět

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.