Dárci plazmy mají v Klatovech nově k dispozici on-line rezervační systém

11. 9. 2023

KRÁTKÁ INFORMACE

Dárci plazmy si mohou nově v Klatovské nemocnici rezervovat termín a čas odběru plazmy přes on-line rezervační systém. Byl zprovozněn v minulém týdnu a první rezervace si v něm lze nastavit od října. V systému dárci také uvidí aktuální obsazenost odběrových křesel. Dosud se odběr plazmy rezervoval jen telefonicky a obsazenost křesel byla na webu nemocnice aktualizována  jen jednou denně. Darovat plazmu na transfuzním oddělení Klatovské nemocnice lze každý pracovní den od 7:30 do 14 hodin a v pátek již od 6:30. Kromě stálých dárců hledá nemocnice i nové zájemce. 

ON-LINE REZERVACE odběru plazmy v KN

"Rezervace je intuitivní a lze ji provést snadno na monitoru počítače i na telefonu. V rezervačním systému si stačí vybrat volný termín, vyplnit krátký formulář a rezervaci odeslat. Pro pravidelné používání je možné se do systému zaregistrovat a většina údajů se při každé další rezervaci předvyplní. Pokud dárce uvede i mailovou adresu, má přes potvrzující mail vždy možnost rezervaci i zrušit, pokud mu termín nevyhovuje," říká mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

Vedle rezervačního systému zůstává možnost objednat si odběr i telefonicky. Odběrové místo ale upřednostňuje používání online rezervací. Proklik na rezervační formulář je umístěn na webu nemocnice ve stránce dárců krve a plazmy www.klatovy.nemocnicepk.cz/krev. Z webu se naopak v říjnu odstraní informace o obsazenosti křesel. Pak bude už pouze v rezervačním systému.   

K darování plazmy je na rozdíl od krve nutné se objednat na konkrétní čas. "Zatímco odběr krve trvá jen několik minut, tak odběr plazmy zabere zhruba 50 minut a zatím máme k dispozici čtyři odběrová křesla," vysvětluje mluvčí. 

Dárcem plazmy se může stát každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Darovat pak lze do 65 let. Protože darování plazmy nezatěžuje organismus tak jako darování krve, jsou zdravotní požadavky dokonce o něco benevolentnější. Plazmu pak lze darovat mnohem častěji než krev. Její využití je širší. Kromě transfuzí ji lze využít i k výrobě důležitých léčiv pro těžce nemocné pacienty. Narozdíl od krve ji lze zamrazit a expirace je proto významně delší.

Bezpříspevkoví dárci plazmy získávají obdobné benefity jako dárci krve včetně nároku na den volna v zaměstnání, slevu ze základu daně z příjmů ve výši 3000 Kč za každý odběr a další. Také dárci plazmy obdrží nově v Klatovské nemocnici mimo občerstvení i 150korunou poukázku Sodexo

Darování plazmy : darování krve 

     plazma

KN TO 5
    

     krev

KN TO 5
    

Kdo může darovat?

Dárcem plazmy může být stejně jako v případě krve každý zdravý člověk, který dovršil 18 let. Specifické požadavky jsou o něco benevolentnější. Potenciálních dárců plazmy je tedy více.

Jak často lze darovat?Plazma → Plazma: Nejdříve po 14 dnech

Plná krev – Plná krev: Nejdříve po dvou měsících, ideálně ale u mužů po třech a u žen po čtyřech měsících
    
Plná krev → Plazma: Nejdříve po měsíci

Plazma – Plná krev: Nejdříve po 48 hodinách a splnění intervalu od předešlého odběru plné krve.
    
Je i jinak dárcovství omezeno?
    
Nejvýše 25 litrů odebrané plazmy za rok.


Nejvýše pět odběrů v jednom roce.


Je nutné se k odběru objednat?

            Nemocnice má čtyři odběrová  místa, kde začínají odběry současně a to vždy po 90 minutách. Objednání je proto nutné. Nejlépe přes rezervační systém popř. telefonicky.              Není třeba. Kapacita a rychlost odběrů rezervaci nevyžadují. Dárce bývá přijat zpravidla okamžitě nebo nejvýše do 10 minut.
    
Jak dlouho odběr trvá?
   
Zpravidla necelou hodinu - pobyt na oddělení je kolem 80 minut.
   
Téměř 10 minut - pobyt na oddělení je standardně do 30 minut.

Kde a kdy lze provádět odběry?
   
    Výhradně v odběrové místnosti nemocnice, každý pracovní den od 7:30, 9:00. 10:30, 13:00 (v pátek také od 6:30, v případě zaplnění kapacit nebo pravidelného zájmu je možnost rozšíření na odpolední hodiny).
   
V odběrové místnosti každý pracovní den mimo úterý od 6:30 do 11:30 (viz Barometr krve). V úterý výjezdovým způsobem v dalších 11 místech regionu (viz Plán výjezdových odběrů).
   
Jaké množství se odebírá?
    
Zpravidla 750 až 800 ml. Záleží i na hmotnosti dárce
   

Zhruba 400 až 450 ml tělních tekutin - z toho 170 až 200 ml krve a 180 až 230 ml plazmy

Jaká je expirační doba?
  
Plazmu lze zamrazit a díky tomu vydrží až tři roky. Kvůli intenzivnímu využívání ve farmacii je ale zpracování plazmy rychlejší.
   
    
Šest týdnů. Nevyužije-li se ve lhůtě, stává se bohužel biologickým odpadem. Proto se nemocnice snaží odběry krve řídit.
   
   
Jaký vliv má odběr na organismus?
  
Odběr plazmy tedy bílkovin, minerálů, vody nemá na organismus zdravého člověka žádný zřetelný vliv.
   

Odběr krvinek se projevuje jako chudokrevnost. Organismus i zdravého člověka dočasně oslabí.
   

Za jak dlouho se odebrané látky znovu vytvoří?
  
Odebranou plazmu si tělo opět doplní (vytvoří) zhruba do 48 hodin.
   
   
   
Úplná obnova odebraných krvinek trvá až dva týdny.
   
   
   
Může se stát, že je dárce odmítnut?
  
Pokud splňuje zdravotní podmínky, věkovou hranici, časový interval mezi předešlým odběrem krve či plazmy, není nikdy důvod dárce plazmy odmítat.

Potřeba každé krevní skupiny je různá a v čase se mění. Máme proto Barometr krve, který sděluje, jaké dárce v daný den potřebujeme a u koho je naopak přínosnější darování odložit.

Dostává dárce něco za odběr?
  
V případě, že se jedná o bezpříspěvkový odběr, má dárce stejné befity jako dárce krve viz níže. Dárce ale může požádat o náhradu za ušlý zisk 300 Kč za odběr. Pak se odběr považuje za příspěvkový a snižují se benefity (viz níže).   Dárcovství krve je bezpříspěvkové / bezplatné, ale dárce získává benefity viz níže.
   

Ano, drobné občerstvení, poukázku Sodexo 150 korun, nárok na den volna v práci, slevu ze základu daně z příjmu 3000 Kč, popř. další benefity od města nebo od zdravotní pojišťovny. Dárcovství je ale především záležitostí společenské odpovědnosti, etiky, dobrého pocitu z nezištné pomoci lidem, kteří krev či plazmu nebo léky z ní potřebují a to nezřídka i k záchraně života.

Oceňuje se vícečetné dárcovství plazmy? Stejně jako odběry krve jsou i bezpletné odběry plazmy oceňovány Českým červeným křížem resp. udělením plakety Prof. MUDr. Jana Jánského a to bronzovou (10 oběrů), stříbrnou (20) a zlatou plaketou (40) a dále pak Zlatým křížem ČČK 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120) a 1. třídy (160). Nejvyšší ocenění je plaketa Dar života za 250 odběrů. Počítají se výhradně bezpříspěvkové odběry, kdy dárci nevyužijí finanční odměny či kompenzace.

Zpět

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.