Akreditovaná pracoviště

Klatovská nemocnice je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR pro získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře i nelékařských zdravotnických povolání. 

Nemocnice má akreditaci...

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz v sekci Pro odbornou veřejnost v kapitolách Věda a lékařská povolání nebo Ošetřovatelství a nelékařská povolání.

V rámci vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků má Klatovská nemocnice akreditaci pro tyto obory (viz proklik):

Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2024 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.