Mimořádná opatření Klatovské nemocnice

13. 3. 2020

OPATŘENÍ, AKTUALIZUJEME

Vzhledem k epidemiologické situaci a ve snaze chránit pacienty, zdravotnický personál a obecně veřejné zdraví přistupuje Klatovská nemocnice k následujícím opatřením. Děkujeme, že s ohledem na sebe, své blízké a veřejný zájem naše zpřísněná opatření chápete a respektujete. 

Kontrolní bod / triáž pacientů

U zadního vchodu do monobloku nemocnice je zřízen kontrolní bod. Zde monitorujeme všechny příchozí pacienty. Při vstupu do nemocnice se zde zastavte. Hlavní vchod do nemocnice v těchto dnech nefunguje. Slouží pouze  pro východ pacientů z budovy.  Jedná se o preventivní opatření. Nemocnice je v provozu a poskytuje nezbytnou akutní zdravotní péči. 

Recepty / Lékárny

Pacientům, kteří to budou vyžadovat budeme zasílat e-recepty, aby si mohli bezproblémově vyzvedávat svoje léky v lékárně. Formu e-receptů přímo doporučujeme. V lékárnách pak vyžadujeme bezkontaktní předávání. Podrobná doporučení k návštěvě lékáren zde. 

Externí strávníci

Výdej obědů pro externí strávníky je přerušen. 

Omezení odkladné ambulatní péče a operativy

Klatovská nemocnice  omezuje odkladnou péči - konkrétně omezuje plánovaná ošetření a kontroly chronických pacientů a plánovanou operativu.  Omezení se netýká pacientů s akutními zdravotními potížemi a nemocných, u nichž by hrozilo nebezpečí z prodlení. Zároveň se omezení netýká akutní neplánované operativy a operací nádorů (postup individuální dle domluvy s lékařem).

Porody bez přítomnosti otce

Opatření se bohužel musí dotknou i citlivé oblasti přítomnosti otce u porodu. Je nám to nesmírně líto, ale přítomnost otce u porodu není až do odvolnání možná. Více info zde: klatovy.nemocnicepk.cz/porodnice/

Omezený vstup na lůžková odd. mimo monoblok

Klatovská nemocnice zamezila přístupu na lůžková oddělení mimo monoblok (psychiatrie, oddělení následné péče a sociálních lůžek, následná intenzivní péče a dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče). Tyto objekty jsou uzamčené.  

Zákaz návštěv

V nemocnci platí zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Info zde

Výzva pro zdravotníky, kteří v současnosti nepracují ve zdravotnictví

Krajský úřad Plz. kraje vyzývá všechny osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání, které nejsou zaměstnané ve zdravotnických zařízeních, aby se v této nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních služeb a přispěly k ochraně zdraví občanů ČR. Info zde

 


Zpět

Zápatí - další informace

ESF

Copyright ©2020 Nemocnice Plzeňského kraje
Created by Beneš & Michl.