Pracoviště klinické biochemie a hematologie

Služby

Pracoviště klinické biochemie a hematologie je organizačně součástí Oddělení klinických laboratoří a v rámci nemocnice se zabývá biochemickou a hematologickou diagnostikou nebo též vyšetřeními v oblasti imunologické a hormonální diagnostiky. Zároveň zajišťuje provoz odběrové místnosti a hematologické ambulance.

Spektrum výkonů

  • základní biochemická vyšetření
  • hematologická a koagulační vyšetření krve
  • specializovaná biochemická vyšetření
  • konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie
  • odběry biologického materiálu
  • distribuce odběrového materiálu
  • transport materiálu včetně svozu
  • zajišťování dalších vyšetření ve spolupracujících a smluvních laboratořích

Provoz laboratoře

Laboratoř má nepřetržitý provoz. Příjem biologických vzorků je rovněž nepřetržitý. 

IMG_6707

    
Odběrová místnost

V případě, že odběr vzorků neprovádí nemocniční oddělení nebo ambulance, kde je pacient vyšetřován, provádí se v odběrové místnosti. 

provozní doba pondělí až pátek 6:30 - 15:00
telefon 376 335 880
umístění nachází se v areálu nemocnice v budově č. 5

Tým

žena

RNDr. Zlata Doušová Fejfárková
vedoucí pracoviště

376 335 959

zlata.dousova@klatovy.
nemocnicepk.cz
 

žena

Olga Sládková
vedoucí laborantka

376 335 879

olga.sladkova@klatovy.
nemocnicepk.cz

   

Tým dále tvoří lékaři a analytici biochemie a hematologie a laboranti. 


Kontakt

vedoucí pracoviště 376 335 959 zlata.dousova@klatovy.nemocnicepk.cz
vedoucí laborantka 376 335 879 olga.sladkova@klatovy.nemocnicepk.cz
příjem vzorků 376 335 881
odběrová místnost 376 335 880
hematologická ambulance 376 335 969

Pracoviště

Pracoviště biochemie a hematologie, hematologická ambulance i odběrová místnost se nachází v budově č. 5 (nad starým vjezdem do areálu nemocnice).

Plánek nemocnice

IMG_6637 - kopie

Hematologická ambulance

Hematologická ambulance zajišťuje diagnostiku, poradenství a léčbu hematologicky nemocných. Diagnostikuje a dispenzarizuje pacienty s vrozenými trombofilními stavy.

Ambulance


Ke stažení

Žádanky k vyšetření

Žádanky k vyšetření na dalších pracovištích jsou ke stažení ve stránce daných pracovišť nebo souhrnně ve stránce oddělení klinických laboratoří.    

Informace pro odbornou veřejnost


Zápatí - další informace

esf eu MMR

©2023 Skupina Nemocnice PK
Created by Beneš & Michl.